Ekonomi

Garanti Bankası resmen duyurdu: Bu listede ismi olanların parası yanabilir!

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden müşterilerini ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, hesap sahibi müşterilerin on yıl işlem yapmamaları halinde hesaplarının zaman aşımına uğrayacağı bildirildi. Zaman aşımı listesinde hesabı bulunan vatandaşların ise en geç 15 Haziran tarihine kadar bankaya başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

Bankalarda hesabı olan vatandaşlar bazen bu hesaplarını unutabiliyorlar. Bu kapsamda Garanti Bankası önemli bir bilgilendirmede bulundu. Müşterileri için açıklamada bulunan banka zaman aşımına uğrayan hesaplar için son tarihin 15 Haziran 2021 olduğunu bildirdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62.’inci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8.’inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar şubelerimize kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.