Ekonomi

Evine yüksek elektrik faturası gelenleri ilgilendiriyor: Daha az ödemek için bunu yapabilirsiniz!

Evine yüksek elektrik faturası gelen bir çok vatandaş hakları hakkında yeterli bilgi sahibi değiller. Oysa 2020 yılında serbest tüketici limiti düşürüldü. EPDK kararı ile serbest tüketici limiti yıllık tüketimi 1400 kWh ve üzeri olarak belirlendi. Bu da elektrik faturasını 75 TL üzerinde gelen vatandaşın tedarikçisini kendi seçebilmesi anlamına geliyor. Peki, serbest tüketici temel hakları nelerdir?

Corona virüsü salgını döneminde tasarruf önem kazandı. Bu nedenle birçok vatandaş elektrik faturasını düşürmenin yollarını arıyorlar. Evine elektrik faturası yüksek gelen vatandaşlar ise serbest tüketici haklarını kullanabiliyorlar.

Serbest Tüketici Olarak Temel Haklar Nelerdir?

Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketen mesken aboneleri serbest tüketici olma hakkını kullanabilirler.

Serbest tüketiciler ikili anlaşmalarının herhangi bir şekilde sona ermesi veya talep etmeleri halinde, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden (ilgili dağıtım bölgesinde bulunan serbest tüketici olmayan/hakkını kullanmayan tüketicilere Kurul tarafından onaylanan tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satışı yapan şirket) son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alabilir.

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; Kurum tarafından yayımlanan düzenlemelere uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar tesis edilmesi zorunludur.

Tüketiciler için uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ilgili ay içerisinde değiştirilir ve sayacın uygun olmaması, tedarikçi seçme hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez.

Serbest Tüketici Hakkı Kullanmak İstendiğinde Ne Yapmalı?

Serbest tüketici olma hakkına sahip ve bu hakkını kullanmak isteyen mesken tüketicisinin Kurumumuzdan lisans almış tedarik şirketlerinden herhangi birisiyle ikili anlaşma imzalaması gerekir.

İkili anlaşma, gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalardır.

Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen tüketici öncelikle elektrik satmak isteyen şirketin lisanslı şirket olup olmadığına bakmalı.

Mesken abonelerine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) uyarınca yürürlükte olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında asgari koşulları sağlayan sözleşme teklif edilmeli.

Mevcut Abonelik Nasıl Sonlandırılır?

Mevcut perakende satış sözleşmesi, tüketici tarafından doldurulan EK (Perakende satış sözleşmesi Formu)te yer alan formun tüketicinin yeni tedarikçisi tarafından görevli tedarik şirketine sunulması kaydıyla sona erdirilebilir.
Tedarikçi değişikliği ve mevcut sözleşmenin sona erdirilmesinden dolayı tüketicinin elektriği kesilmez.