Kamu

Ev hanımlarına müjde verildi! 1 Ocak’tan itibaren geçerli

Evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa sunan çok sayıda vatandaşı sevindirecek bir gelişme yaşandı. 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, evde ürettikleri malları internet üzerinde satanlar vergiden muaf sayılacaklar. İnternet üzerinden satış yapanlara vergi muafiyeti ise 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanacak.

Özellikle sosyal medyanın gündelik hayatımızda daha fazla yer etmesi ile beraber yeni iş olanakları da gündeme geldi. Özellikle bir çok ev kadını, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa çıkarmaya başladı. Bu kapsamda özellikle ev hanımlarını sevindirecek olan bir düzenleme yapıldı. 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, evde ürettiği malları internet üzerinden satışa sunanlar vergiden muaf sayılacaklar.

1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanacak vergi muafiyetinden, İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar faydalanabilecekler.

Vergi muafiyeti için şartları

Cumhurbaşkanı’nın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı şartları sağlaması gerekiyor

Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve ticari hesap açılması lazım. Ayrıca tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi kesintisi uygulayacak.

Resmi Gazete‘de yayımlanan vergi muafiyeti ile ilgili bölümü şu ifadeler ile yer aldı;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (10) numaralı bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu