GenelGündem

Ev dışında her yerde zorunlu oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre artık evlerin dışındaki her alanda maske takmak zorunlu oldu!

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla ülke çapında önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele bağlamında 81 ilin valiliklerine bir genelde gönderildi. Gönderilen genelde uyarınca, kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb. gibi alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

EV DIŞINDA HER YERDE ZORUNLU

Yayınlanan genelgede toplu ulaşım konusu, mekanlar ve işletmeler ile ilgili alınan kurallara dikkat çekildi. Maske takma ve hijyen kuralları da yeniden düzenlendi. Yapılan düzenleme ile artık meskenler hariç olmak üzere, kamusal alanların tamamında maske takma zorunluluğu getirildi.

KESİLEN CEZALARIN ÖDENMESİNDE HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallara uyulmaması durumunda kesilen cezaların yaptırımı konusu da genelgede yer buldu.

” – Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.

-Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak” ifadeleri kullanıldı.