İzmir Haberleri

Eşitsizliği Eşitliğe Taşıma Politikası: Bornova Belediyesi Dijital Sınıf Projesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin devraldığı toplumsal yapıda eğitimli sayılabilecek kitle tüm nüfusun içinde iki elin on parmağını geçmeyecek seviyedeydi. Memleketin genel durumu da eklenince Cumhuriyet idaresinin eğitim politikası da buna bağlı olarak şekillendiğini söyleyebiliriz. Bir yandan yeni devlet ve toplum idealini yaratma diğer yandan idealist bir anlayışla toplumsal eşitsizliğin eşitliğe taşındığı yapının oluşturulmasında temel argüman eğitim oldu… Bir dönemin eğitimciliğine damgasını vuran bu anlayışa karşın değişen şartlar ve öncelikler nedeniyle zaman içinde olumsuz yönde törpülendi. Netice de eğitiminin her aşaması yozlaşma ve bilinçsizliğin hâkim olduğu yapılara terk edilmeye başlandı. Sürekli değiştirilen, ticarileştirilerek kaliteden ziyade gelirin niteliğiyle anılan eğitim politikası, en alt kademeden en üst kademeye kadar farklı düzeylerde çöküşün izlerini taşımaktadır. Sorgulamanın, eleştirinin, eşitlik düşüncesinin ve her şeyden önemlisi bilimsel eğitim niteliğinin olmadığı ilkokuldan üniversite aşamasına kadarki süreç, her kuşakta daha da vahimleşmektedir. Dahası eleştirel, esnek yaklaşım ve bilimsel olanın daha görünür olması gereken üniversiteler, böylesi bir kitleye ev sahipliği yaparken daha vahimi akademik kadrolar iktidar mücadelesini eğitimin kalitesine tercih eder duruma gelmiştir. İdeoloji ve mevkiye dayalı mücadelenin varlığı ise her geçen gün daha fazla nitelikten yoksun niceliklerin topluma arz edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Buradaki dönüşüm sadece bulunduğu alanla sınırlı olmadığı gibi beraberinde sosyal ve kültürel eşitsizlikleri de aynı düzeyde de derinleştirmektedir. Dolayısıyla onlarca gerekçenin yer aldığı zorlukların, eğitimdeki fırsat eşitliğini körelttiği bir ortamda Bornova Belediyesi kıymeti harbiyesi yüksek bir politikaya ev sahipliği yapıyor. Hangi amaç için bu adımı attığı bilinmez ama gerek belediye yönetimi gerekse projeyi hayata geçirenlerin bu tavrı toplumsal ilerlemede eğitimin olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İDUĞ

Bu politika özellikle iktisadî açıdan yeterli olmayan ailelere ve eğitim sahasının imkanlarına erişimde zorlanan açısından zamansal kısıtlılık içermemelidir. Bilakis basit bir sosyal hizmet düşüncesinin ötesinde sonuç alınabilecek uygulamaya dönüştürülebilir. Özellikle yan boyutları da (kişinin sosyal ve kültürel gelişiminin de içerisinde olduğu geniş kapsamlı öngörü) düşünülerek değerlendirilebilirse kent kimliği ve kentin gerektirdiği insan sermayesinin geliştirilmesine katkı sağlaması kaçınılmaz olur. Neticeleri sadece eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin eşitlik lehine iyileştirilmesi değil; kişi ve kent kültürüne katacağı değer toplumun geleceğini belirleyebilecek işlev görebilir… Bu nedenle kent ve kent olgusuna ilişkin sosyal dokunun yaratılabilmesi için sosyal politikaların niteliği, kalitesi ve her şeyden önce olumlu geri dönüşün alınabildiği bir sürdürülebilirliğe sahip olması olmazsa olmazdır.

Yine de yapmak için yapmamak anlayışıyla hareket edilmesinin temel hareket noktası olmasını temenni ederken Bornova Belediyesi’ni tebrik ediyoruz, özellikle dışarı da bırakılmış sorunlardan birine hassasiyet göstermiş olması dolayısıyla.

Bir cevap yazın