Kamu

Engelli, şehit ve gazi yakınları olanlar dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı

11 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de kamu konutları ile ilgili değişiklik yayımlandı. Yapılan değişiklik ile birlikte sıra tahsisli lojmanlarda, engelli, şehit ve gazi yakınlarına ek puan geldi

11 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de, Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte kamu konutları için yapılan değişikliğe yer verildi. Buna göre; sıra tahsisli lojmanlarda, engelli, şehit ve gazi yakınlarına ek puan verilecek.

Engelli personel ile engelli aile ferdi bulunanlara ek 40 puan, gazi ve şehit yakınlarından eş, çocuk, anne, baba ve kardeşin her biri için ek +40 puan olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede şu ifadeler kullanıldı:

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,
l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.