Kamu

Enerji kimlik belgesi nedir, nasıl alınır?

Enerji kimlik belgesi nedir, nasıl alınır, zorunlu mudur? Enerji kimlik belgesi için
istenen evraklar, başvurusu, sınıfları, geçerlilik süresi ve sorgulama işlemine dair
detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji kimlik belgesi için istenen evraklar 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında
belirlenmiştir. egehaber.com Yeni binalar ve mevcut binalar için gerekli belgelerde farklılıklar olmaktadır.
Mevcut binalara enerji kimlik belgesi almak için istenen belgeler şunlardır:

*Yapı Ruhsatı
*Mimari Proje
*İskan Belgesi
*Yapı hakkında bilgi içeren rapor
Yeni binalara enerji kimlik belgesi almak için gerekli evraklar ise şunlardır:
*Mimari Proje
*Mekanik Proje ( Isıtma Projesi, Soğutma Projesi, Havalandırma Projesi)
*Elektrik Projesi
*Isı Yalıtımı Raporu
*Yapının Ruhsatı ( Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskân Ruhsatı )
Mantolama ve ısı yalıtım işlemi zorunlu bir uygulama değildir.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nereden Alınır?

Yukarıda belirttiğimiz evrakları bağlı bulunduğunuz belediyeden temin edebilirsiniz. Belediyenin
İmar Arşivi ya da İlçe Tapu Müdürlüğü’nden bilgi alarak gerekli belgelere ulaşabilirsiniz. Belge
başvurusu yaparken yapının tapu fotokopisi ve kimlik belgenizi yanınıza almalısınız.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

“Enerji kimlik belgesi nedir? “sorusunu araştıranlar için Enerji kimlik belgesinin zorunlu olma durumu 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda yer
alan “ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği “ kapsamında açıklanmaktadır. 2011 yılından sonra
yapılmış olan yeni binalar belgeye sahip olmalıdır. egehaber.com 1 Ocak 2020 tarihi kimlik belgesi almak için son
tarihtir. Bu süre itibariyle enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için hiçbir satış ya da kiralama
işlemi gerçekleşmeyecektir.

Enerji Kimlik Belgesinin Alınacağı Binalar

Enerji kimlik belgesi nedir ve alınacak yapılar aşağıda belirttiğimiz yapılar dışında kalan bütün binalar için
zorunludur.
*50 metrekare altında kalan yapılar

*Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bunlara bağlı kuruluşlar
*2 yıldan az süreyle kullanılan binalar
*Belediye sınırları dışındaki 1000 metrekare altında kalan yapılar
*Sanayi yapıları
*Atölye, sera ve ısıtmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye vb. yapılar
Yukarıdaki yapılar haricinde kalan binalar için enerji kimlik belgesi almak için gerekli
evraklar ile birlikte ilgili şirketlere başvurulmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Geçerlilik Süresi

Enerji kimlik belgesi nedir  geçerli olduğu süre 10 yıl olarak belirlenmiştir. Sınıf değişikliği gibi
durumlarda yeniden çıkartılabilir. Belge binada herkes tarafından görülebilecek bir yere asılmalıdır.
Kimlik belgesinin ücreti bina büyüklüğü, cephe özellikleri vb. durumlara göre değişkenlik
göstermektedir. Net bir rakam belirtilmemiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Başvurusu

Enerji kimlik belgesi için başvuru T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilmiş şirketlere
yapılmaktadır. egehaber.com Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılmış olan kuruluşlara başvuru
yapabilirsiniz. Enerji Verimliliği Danışmanlığı adı altında hizmet veren kuruluşlardan enerji kimlik
belgesini temin edebilirsiniz. Başvuru yapılabilecek şirket ve kuruluşlar şunlardır:
*EKB uzmanları
*EVD şirketleri
*SMM ( Serbest Mühendis Müşavir) belgesi bulunan mimarlar, mühendisler ya da tüzel kişiler

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Yukarıda belirttiğimiz kurumlara başvuru yaptıktan sonra bina uzmanlar tarafından incelenir.
Binanın projelerinden çıkarılan veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “BEP TR-2” programına
aktarılır. Programla yapılan hesaplamalar sonucu kimlik sınıfı belirlenmektedir. Sınıflandırma A ile G
arasında yapılmaktadır. En iyi sınıf A en kötü sınıf ise G’dir. Enerji kimlik belgesi sınıfı yeni binalar
için C sınıfının altında olmamalıdır. C sınıfının altında çıkması halinde bakanlık tarafından belge
direkt reddedilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama

Enerji kimlik belgesi sorgusu e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Enerji kimlik belgesi
almak için gerekli evraklar ile başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra işlem yapabilirsiniz. Şifre
ile sisteme giriş yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Enerji ve Kimlik Belgesi Sorgulama”
bölümünden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: egehaber.com