Kamu

Emniyete en az ilkokul mezunu personel alınacak: Başvurular 16 Ocak’a kadar devam edecek!

Emniyet Müdürlüğü personel almak için ilan verdi. 11 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ilana başvurular 16 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. İlana en az ilkokul mezunu olanlar başvurulabilecek.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü personel alımı yapmak için ilan verdi. Verilen ilana göre alımlar kadın kuaförü ve erkek berberi kadrosu için yapılacak. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden personel alımına başvuru yapabilecekler.

Erkek Berberi Genel Şartlar

1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11. İşe alınacak işçide deneme süresi en fazla 60 gün olup, deneme süresi içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.

12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13. SSK dökümünde istenilen meslekte en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

14. İstenilen belgeler Mülakat tarihine kadar Bitlis Polis evine teslim etmesi gerekir.

15. Adayların Milli Eğitim Onaylı Ustalık veya Kalfalık Belgesi olması gerekmektedir.

16. Mülakat tarihi 23.01.2023 tarihinde saat 14:00’te olacaktır.

Kadın Kuaförü Genel Şartlar

1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11. İşe alınacak işçide deneme süresi en fazla 60 gün olup, deneme süresi içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.

12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13. Adayların Milli Eğitim Onaylı Ustalık veya Kalfalık Belgesi olması gerekmektedir.

14. Mülakat tarihine kadar istenilen evraklar Polis evine teslim etmesi gerekmektedir.

15. Mülakat tarihi 23.01.2023 Saati: 14:00