Kamu

Elektrikle ilgili flaş karar: Bugün yürürlüğe girdi!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Elektrik dağıtım şirketleri denetim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilecek.

16 Mart tarihli Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından“Elektrik dağıtım şirketleri denetim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki verebilecek. Ayrıca denetim raporunun hazırlanma ve bakanlığa sunulma süresi 30 iş gününden 60 iş gününe çıkarıldı. Denetim raporu veya denetim raporu hakkındaki nihai görüş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderilecek.

Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Bakanlık, 6 ncı maddede belirtilen denetim konularında ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30” ibaresi “60” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.