Kamu

Elektrik ve doğal gaz için yeni kararlar açıklandı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından “Yenilebilir enerji kaynak garanti sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntem bildirimi” yayımlandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası ile vadeli elektrik ve doğal gaz piyasalarında işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ve usullere yer verildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.05.2021 tarihli toplantısında; Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin ekteki Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kurul kararları:

Piyasa işletmecisinin işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir, sistem kullanıcıları veya piyasa katılımcılarından piyasa işletim ücreti olarak karşılanacak.
Piyasa işletim gelir tavanı ve buna ilişkin parametreler, ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak sabit ve değişken maliyetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde belirlenecek.

Piyasa işletim ücreti, YEK-G sistemindeki işlemlerden ve organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış ve satışa ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilecek.

Her bir sistem kullanıcısı veya piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretini, YEK-G için yıllık katılım ücreti ile organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış satış işlemleri için belirlenen işlem ücreti oluşturacak. Piyasa işletim ücreti, vadeli elektrik piyasasında yıllık katılım, işletim, kabul edilmeyen itiraz ücreti ve temerrüt yönetim masrafından, vadeli doğal gaz piyasasında ise yıllık katılım, işletim ve kabul edilmeyen itiraz ücretinden oluşacak.

Vadeli elektrik piyasası ve vadeli doğal gaz piyasasında da piyasa işletim ücreti ilgili piyasada gerçekleştirilen alış ve satışa ilişkin tutarlardan ayrı olarak tahakkuk ettirilecek.

Söz konusu piyasalarda yıllık katılım ücreti, her yıl tarifenin belirlendiği kurul kararı ile belirlenecek ve piyasa işletmecisi tarafından her bir sistem veya piyasa katılımcısından yıllık bazda tahsis edilecek.

Piyasa işletmecisi her tarife yılı için ihtiyaç duyduğu YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası gelir tavanının yüzde 50’sini, vadeli elektrik piyasası işletim gelir tavanının yüzde 5’ini ve vadeli doğal gaz piyasası işletim gelir tavanının yüzde 10’unu yıllık katılım ücreti olarak piyasa katılımcılarından karşılayacak.

Bildirim yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Ayrıca bildirim hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.