EkonomiGündem

Elektrik ile ilgili flaş değişiklik: Bugün yayımlandı!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yer aldı. Söz konusu yönetmeliğe göre üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ile ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı. Bugün yürürlüğe giren yönetmelikte sistem işletmecisi, bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması, bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının belirli bir nedenle son bulması ve işletmedeki bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle oluşacak kapasite artışı hallerinde ortaya çıkacak kapasitelere ilişkin bilgileri gerekli izin ve onayları alarak ilan edecek.

Ayrıca yönetmelikte “kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar” yer aldı.

Kapasite tahsisine ve ikincil fiziksel iletim hakkı piyasasına ilişkin usul ve esaslar

TEİAŞ tarafından hazırlanan Senkron Paralel Bağlantılar için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar, İkincil Fiziksel İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar, Senkron Paralel Olmayan Bağlantılar için Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren onaylanmak üzere 1 ay içerisinde Kuruma gönderilir.”

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak enterkonneksiyon kullanım anlaşması

Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca senkron paralel olmayan bağlantılarda kullanılacak Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır. Kurul tarafından onaylanan Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasının Sistem İşletmecilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sistem İşletmecileri Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalamış oldukları tüzel kişilere yeni anlaşmayı imzalamaları için bildirimde bulunurlar. Yapılan bildirimin tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde Kurul onaylı Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmasını imzalamayan tüzel kişilerin mevcut anlaşmaları feshedilerek Kuruma bildirilir. Sistem İşletmecileri ile hak sahibi tüzel kişiler arasında Kurul onaylı Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanıncaya kadar Sistem İşletmecilerinin kendi hazırladıkları Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşmaları kullanılır.

Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanacak Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kurul tarafından onaylanır.”