EkonomiGenel

Elektrik faturası 75 TL üzerinde gelenler dikkat! Bunu yaparak daha az ödeme yapabilirsiniz.

Türkiye’de birçok vatandaş yüksek gelen elektrik faturalarının yüksek gelişinden şikayet ediyor. Ancak 2021 yılında elektrik faturası 75 TL üzerinde gelen herkesi ilgilendiren bazı haklar tanınıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre elektrikte serbest tüketici limiti 2021 için 1200 kilovatsaate düşürüldü. Bu da elektrik faturası 75 TL üzerinde gelen vatandaşlara serbest tüketici olma hakkı tanıyor. Serbest tüketiciler tedarikçi şirketlerini kendileri seçerek daha az ödeme yapabilirler. Serbest tüketici hakkı kullanmak istenildiğinde ne yapmak gerekir?

22 Aralık tarihli Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul kararlarına göre, elektrikte serbest tüketici limiti 2021 için 1200 kilovatsaate düşürüldü. Buna göre, elektrik faturasında geçmiş yıl veya cari yıl tüketimi 1200 kilowattsaat ve üzerinde olan tüketici, serbest tüketici niteliğine sahip olabiliyor. Bu da 75 TL üzerinde elektrik faturası gelen herkesi kapsıyor. Ancak vatandaşlar serbest tüketici kavramı hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. EPDK resmi internet sayfası üzerinden serbest tüketicilerin bilmesi gerekenler açıklandı.

Serbest tüketici nedir?

Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemizde ilk defa “serbest tüketici” kavramı getirilmiş olup, yıllık tüketimi her yıl Kurulca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.

Serbest Tüketici Hakkı Kullanmak İstendiğinde Ne Yapmalı?

Serbest tüketici olma hakkına sahip ve bu hakkını kullanmak isteyen mesken tüketicisinin Kurumumuzdan lisans almış tedarik şirketlerinden herhangi birisiyle ikili anlaşma imzalaması gerekir.

İkili anlaşma, gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalardır.
Bu şirketler, herhangi bir bölge sınırlama olmaksızın serbest tüketicilere toptan veya perakende satış faaliyetlerinde bulunmakta. Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen tüketici öncelikle elektrik satmak isteyen şirketin lisanslı şirket olup olmadığına bakmalı.

Mesken abonelerine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) uyarınca yürürlükte olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında asgari koşulları sağlayan sözleşme teklif edilmeli.

Bu sözleşmede düzenlenmeyen hususların olması halinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemeler uygulanır.