Ekonomi

Elektrik faturaları yüzde 35 düşecek!

Çoğu ülke hala kömür, petrol, doğalgaz kullanımına devam etmekle beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim arttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu’na göre Türkiye elektrik üretiminde son yıllarda hidroelektrikten güneş ve rüzgâr enerjisine geçiş yapıyor. Düşen maliyetlerle birlikte enerjide dağıtık sistemler daha da yaygınlaşıyor. 2024’te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağı çekecek. 

Yenilenebilir enerjinin kullanıma girmesiyle elektrik faturaları ise yüzde 35’e kadar düşerken doğaya saygılı ve temiz bir elektrik kullanılmış olacak.

Yüzde 25 artacak

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar enerjisinde çok hızlı bir büyüme yaşanacak. Türkiye’de ise 2020 yılından itibaren güneş enerjisiin etkin bir biçimde kullanılmaya başlanacağını söyleyen Uluslararası Güneş Enerji Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli yaptığı açıklamada: “2020’nin ikinci çeyreği itibarıyla dağıtık güneş enerji sistemlerinde kurulum çok hızlı bir şekilde artacak. Bu alanda 2020’de yaklaşık 1000 megavat kurulum bekliyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji piyasasının şu an için önünde 3 zorlu engel bulunduğu belirtilirken bunlardan ilki şebeke entegrasyonunda yaşanan problemler. İkincisi ise kamu politikasındaki belirsizlikler ve son olarak finansman eksikliği. Eğer ülkeler önümüzdeki 12-24 ayda ana engelleri ortadan kaldırabilirse yenilenebilir kurulu güç artışı yüzde 25 daha fazla olabilir.

Bir cevap yazın