Vergi yapılandırmasında borcunu ödeyemeyene bir hak daha tanındı!

Vergi yapılandırmasında borcunu ödeyemeyene bir hak daha tanındı. Vergi ve diğer alacaklara ilişkin 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurup ödemesini yapamadığı için hakkını kaybedenler gecikme faizi 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek şartıyla yeniden yapılandırma yapabilecek.

Vergi yapılandırmasında borcunu ödeyemeyene bir hak daha tanındı!

Vergi yapılandırmasında borcunu ödeyemeyene bir hak daha tanındı. Vergi ve diğer alacaklara ilişkin 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurup ödemesini yapamadığı için hakkını kaybedenler gecikme faizi 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek şartıyla yeniden yapılandırma yapabilecek. 

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu 71 maddelik yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan torba yasaya yönelik verilen bir önergeyle 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurmuş ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolmuş kişilere, gecikme faizi ödemek ve 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek şartıyla bir hak daha tanındı. Ödemeyi yapanların yeniden yapılandırması bozulmayacak.
İlgili önergeyle getirilen geçici maddede "Belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır" denildi.

BİN LİRA ALTI AYLIK KALMAYACAK

Komisyonda kabul edilen yasa teklifindeki bazı önemli başlıklar şöyle:

- Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

- Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.

- Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak.

- Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.

- Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.

YORUM EKLE