Vadeli Türk Lirası hesabında vergiler düşürüldü!

Vadeli Türk Lirası hesabında vergiler düşürüldü. Mevduat hesaplarında yapılan vergi düzenlemelerinin ardından TL hesaplarında vergi düşürülürken döviz hesaplarında vergi arttırıldı.

Vadeli Türk Lirası hesabında vergiler düşürüldü!

Vadeli Türk Lirası hesabında vergiler düşürüldü. Mevduat hesaplarında yapılan vergi düzenlemelerinin ardından TL hesaplarında vergi düşürülürken döviz hesaplarında vergi arttırıldı. 

Cumhurbaşkanlığı'nın 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %16, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 pay alınacak.

Daha önce döviz tevdiat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 18, 1 yıla kadar yüzde 15 ve 1 yıldan uzun yüzde 13 vergi oranı uygulanıyordu.

1 YILDAN UZUN VADELİ HESAPLARDA YÜZDE 0 VERGİ

Mevduat faizlerinden  vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.0 vergi uygulanacak.

Daha önce mevduat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 15, 1 yıla kadar yüzde 12 ve 1 yıldan uzun yüzde 10, katılım bankalarına 6 aya kadar yüzde 15, 1 yıla kadar yüzde 12 ve 1 yıldan uzun yüzde 10 vergi uygulanıyordu.

Ayrıca bu maddeyi ihdas eden Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.

Karar, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara Ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

YORUM EKLE