TOKİ'den faizsiz konut kredisi imkanı! Faizsiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

TOKİ her sene belli kriterleri taşıyan vatandaşlara faizsiz konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Vatandaşlar faizsiz konut kredisi kampanyasıyla ilgili detayları merak ediyor. Faizsiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir? TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?İşte konuyla ilgili detaylar ve merak edilen cevaplar...

TOKİ'den faizsiz konut kredisi imkanı! Faizsiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

TOKİ her sene belli kriterleri taşıyan vatandaşlara faizsiz konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Vatandaşlar faizsiz konut kredisi kampanyasıyla ilgili detayları merak ediyor. Faizsiz konut kredisi başvuru şartları nelerdir? TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?İşte konuyla ilgili detaylar ve merak edilen cevaplar... 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLMEKTEDİR?

Aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun ilgili maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul kalan eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise en az aylıkta biri olmak koşuluyla müşterek tüm çocuklarına, çocukları da yok ise öncelikle anaya olmak üzere anne ve babasına bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

FAİZSİZ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR?

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir. 

KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere haksahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır.
Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

YORUM EKLE