25 Kasım 2013 Pazartesi 17:29
Noter şartı kalktı, işçilere sendika yolu açıldı!
banner551
Sendika üyeliği ve istifaların noter yerine “e-devlet” üzerinden yapılmaya başlanması, işçilere bir anda sendika yolunu açtı. Yeni uygulamanın ilk 11 gününde 12 bin işçi sendikalı oldu, 1248 işçi ise sendika değiştirdi.

Noter şartı kalktı

Sen­di­ka­lar Ya­sa­sı­’n­da ge­çen yıl ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le sen­di­ka­ya ye­ni üye­lik­te ve is­ti­fa­da ara­nan no­ter şar­tı rafa kal­dı­rıl­dı. Geçen yıl değiştirilen bu  mad­de­nin uy­gu­la­ma­sı 7 Ka­sım 2013’te baş­la­dı. Böy­le­ce sen­di­ka­lı ol­mak ya da sen­di­ka­dan çık­mak is­te­yen iş­çi­le­rin 200 li­ra­lık mas­rafı karşılaması ve noter şar­tı ta­ri­he ka­rış­tı.

En çok Hizmet-İş tercih edildi

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­dan edin­ilen bil­gi­le­re gö­re 7 Ka­sım-18 Ka­sım ara­sın­da, e-dev­let üze­rin­den ya­pı­lan sen­di­ka üye­li­ği yak­la­şık 12 bin ol­du. Ye­ni uy­gu­la­ma­da en faz­la ter­cih edilen sen­di­ka 2 bin 52 ye­ni üyey­le Hiz­met-İş olur­ken, ikin­ci sı­ra­da bin 679 üye ile Türk Me­tal bulundu. Bu sen­di­ka­la­rı 905 üyey­le Be­le­di­ye-İş, 689 üye ile Tes-İş ve 673 üye ile Öz Fi­nans-İş iz­le­di. 11 gün için­de 1801 iş­çi de üye­si ol­du­ğu sen­di­ka­la­rın­dan is­ti­fa etti. İstifa eden bu iş­çi­le­rin 1248’i ye­ni­den bir baş­ka sen­di­ka­ya üye ol­du. Bu­na gö­re 553 iş­çi sen­di­ka­lar­dan kop­muş ol­du. Sen­di­ka­lar ara­sın­da­ki ge­çiş en faz­la me­tal sek­tö­rün­de ya­şan­dı.

Bankacılar sorunların çözülmesini istiyor

Öz Fi­nans-İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Eroğ­lu, ban­ka ça­lı­şan­la­rı­nın yo­ğun­luk­tan do­la­yı e-dev­let şif­re­si al­ma­ya bi­le fır­sat bu­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­rı­ca Zi­ra­at ve Halk­bank ça­lı­şan­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nın iş­çi ye­ri­ne söz­leş­me­li per­so­nel gö­rün­me­sin­den do­la­yı sen­di­ka üye­si ola­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Eroğ­lu, so­run­la­rın çö­zül­me­si­ni is­te­di.


E-dev­let üze­rin­den sen­di­ka­ya ilk üye­lik baş­vu­ru­su­nu ya­pan Tay­fun Ka­sır­ga “Sis­te­me gi­ren ilk ki­şi­nin ben ol­du­ğu­mu son­ra­dan öğ­ren­dim. Me­sa­i kav­ra­mı­mız yok. Ço­ğu za­man haf­ta ta­ti­li­miz bi­le yok. Ay­nı şu­be­de ay­nı işi ya­pan­lar ara­sın­da den­ge­siz bir üc­ret po­li­ti­ka­sı var. Bu so­run­la­rın çö­zül­me­si için sen­di­ka­ya üye ol­du­m” de­di.
Son Güncelleme: 25.11.2013 17:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.