Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş: - "2018'de yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz ithal edildi" - MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: - "Madenlerde isim birliğine gidilmesinin gerekliliği artık bir sır değildir" - CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan: - "Bu teklif geri çekilerek daha geniş anlamda, detaylı, gerçekten madencilikte oluşan sorunların cevabını verebilecek, çözüm noktalarını ortaya koyacak bir düzenleme yapılmalı"

EKONOMİ 06.02.2019, 20:39
Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, 2018 yılında yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz ithal edildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğuna dikkati çekti. Başkan, ülkede bor tüketiminin artırılması, bu madene dayalı sanayinin geliştirilmesi, borla ilgili verimli ve yenilikçi yatırımların artırılması amacıyla sektörel iş birlikleri oluşturularak, sanayi kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki payının düşük olmasında Türkiye'nin sanayileşmede arzu edilen seviyeye gelememesinin en önemli etken olduğunu ifade eden Başkan, "Madenlerimizin ham olarak ihraç edilmesi yer altı kaynaklarının ekonomimize katkısını düşürmektedir. Katma değeri yüksek üretime geçmemiz elzemdir." diye konuştu.

Başkan, bu alandaki en önemli darboğazlarından birinin, gerek kamu gerekse özel kuruluşlardaki yönetsel yapıların verimliliği konusu olduğunu söyleyerek, "Sanayimizin ana girdisi elektrik enerjisinin önemli ham maddelerinden biri olan yerli kömür kaynaklarının yeterince kullanılamaması, bunun yerine ithal kömür ve ithal doğal gaza dayalı politikalar enerji arz güvenliğinden öte, ülke güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı madenlerin pazarlama aşamasında isim birliğine sahip olmadığını belirten Başkan, "Ülkemizde çok çeşitli renk ve desende doğal taş işlenmekte ve bazen aynı ocaktan çıkan taşlar bile farklı isimler almaktadır. Bu durum da müşterinin bazı madenlerin çeşitlerini tanımasını ve bu madenlerin yurt dışında marka olmasını zorlaştırmaktadır. Bunun engellenmesi için madenlerde isim birliğine gidilmesinin gerekliliği artık bir sır değildir." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, madencilikte iş ve işçi güvenliğini önemsediklerini söyledi.

Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarını "cinayet" olarak tanımladıklarını, Soma benzeri "kitlesel cinayetlerin" olduğu yerleri de "katliam" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Kenanoğlu, "Bu Maden Kanunu'nda da işçilerin güvenliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasının öncelik olması gerekiyordu fakat burada bunu göremedik." dedi.

Maden aramalarında orman alanlarının ve tarım alanlarının tahrip edildiğini savunan Kenanoğlu, yaşanan orman tahribatının yüzdesi ne kadar düşük olursa olsun, netice itibarıyla ormanların bu ülkenin vatandaşlarının ortak değeri olduğunu belirtti.

- "Sektörün asıl taleplerini karşılamıyor"

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, teklifin enerji alanında, maden, petrol, LPG başta olmak üzere, girdi maliyetlerini azaltmayacağını ve sektörün asıl taleplerini karşılamayacağını savundu.

Kanun teklifinin, sektörel talepler yeterince alınmadan son derece hatalı hesaplamalarla Meclise getirildiğini öne süren Arslan, şunları söyledi:

"Böylesine önemli alanları etkileyen bir teklifin etki değerlendirme analizi yapılmamıştır. Bu nedenle, sorunları çözen değil yeni sorunlar yaratan bir düzenleme olacaktır. Teklifin sektöre, tüketiciye, üreticilere, dağıtıcılara maliyeti, kazanç ve kayıpları açıkça rakamlara dökülmesi gerekirken aceleci bir şekilde komisyonumuzdan geçirilmiştir. Bu teklifin geri çekilerek daha geniş anlamda, detaylı, gerçekten madencilikte oluşan sorunların cevabını verebilecek, çözüm noktalarını ortaya koyacak bir düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyoruz."

- "Teklifle belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışıldı"

Teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, teklifin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, bu kanun teklifiyle, başta madencilik olmak üzere, elektrik, petrol, LPG piyasalarını yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldığını, enerji verimliliği, nükleer kanunla ilgili uygulamalar ve ölçü ayarların ilgili kanunlarında yapılan düzenlenmelerle belirsizliklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirtti.

Kanun teklifiyle maden sektörünün ekonomideki payının daha da artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Şatıroğlu, ayrıca sektörün sorunlarına çözümler getirilmesi ve daha sürdürülebilir bir madencilik politikasının sağlanmasının amaçlandığına vurgu yaptı.

- Doğal gaz ithalatı

Teklifin tümü üzerine yapılan konuşmaların ardından Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Elitaş, 2018'de doğal gaz ithalatının yaklaşık 50 milyar metreküp olduğunu belirterek, Rusya, İran, Azerbaycan, Katar, Cezayir, Nijerya, ABD, Norveç ve diğer ülkelerden doğal gaz ithal edildiğini kaydetti.

Teklifin komisyondaki görüşmelerine STK ve sektör temsilcilerinin davet edilmediği eleştirilerini yanıtlayan Elitaş, komisyona 18 ilgili kurum ile 28 STK temsilcisinin davet edildiğini belirtti.

Alt komisyonda STK temsilcilerinin görüşlerinin dinlendiğini dile getiren Elitaş, "Bütün sivil toplum kuruluşları kanun maddeleriyle ilgili hangi sorunların olduğunu detaylı bir şekilde intikal ettirdiler. Bunu da değerlendirme imkanı bulduk." diye konuştu.

Eleştirilen maddelerden birisinin, bu kanunun madencilikle ilgili kısmı olduğunu aktaran Elitaş, "Maden işletmelerinin daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlayabilmek, iş sağlığı ve güvenliği açısından denetimlerini etkin bir hale getirmek amacıyla yapılan önemli bir düzenlemedir." ifadesini kullandı.


Yorumlar (0)