Kıdem tazminatı gelir vergisi nasıl iade edilir?|Kıdem tazminatı vergisi iade başvuruları nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı gelir vergisi nasıl iade edilir?, Kıdem tazminatı vergisi iade başvuruları nasıl yapılır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren olayda kıdem tazminatlarında kesilen gelir vergilerinin iade edileceği haberi vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Şimdi pek çok insan kesilen vergi paraları geri alabilmenin yollarını arıyor. İşte Kıdem tazminatı vergi kesintisi hakkında tüm detaylar...

Kıdem tazminatı gelir vergisi nasıl iade edilir?|Kıdem tazminatı vergisi iade başvuruları nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı gelir vergisi nasıl iade edilir?, Kıdem tazminatı vergisi iade başvuruları nasıl yapılır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren olayda kıdem tazminatlarında kesilen gelir vergilerinin iade edileceği haberi vatandaşların yüzünü güldürmüştü. Şimdi pek çok insan kesilen vergi paraları geri alabilmenin yollarını arıyor. İşte Kıdem tazminatı vergi kesintisi hakkında tüm detaylar... 

Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisinin iadesiyle ilgili detayları belirteyen taslak ortaya çıktı. Buna göre, karşılıklı sözleşmeyle işinden ayrılan işçiden kesilen bonus, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi de iade edilecek. 

İş sözleşmesi anlaşmalı feshedilen işçilere ödenen işe başlatmama tazminatları da vergi istisnası kapsamında olacak. Düzenlemeye başvuracak olanlar, dilekçelerini elden veya posta yoluyla vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecek.

Taslak, 27 Mart 2018’den önce sözleşme veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla kesilen vergiler iade edilecek. 

İŞE BAŞLATMAMA DAHİL

Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, maddenin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019’dan önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan düzeltme talepleri üzerine de iade yapılacak.

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen işçilere, en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamında olacak.

Zamanaşımı süresi içerisinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan işçinin, henüz kesinleşmeyen davalarından feragat etmeleri halinde iade işlemleri yapılacak, vazgeçilen davalarla ilgili yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. 

Karşılıklı ikale sözleşmesinde ayrı görünmekle birlikte, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ek ödeme ve izin ücreti gibi ödemelerin, ücret bordrosunda, “ikale tazminatı, ek ödeme, ek tazminat ve paket ödemesi” gibi tek adla gösterildiği durumlarda buna isabet eden verginin iadesi sağlanacak. Ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, mesai ücreti gibi ödemelerden kesilen vergi iadesi söz konusu değil.

ELEKTRONİK BAŞVURU

İşçiler, dilekçelerini elden veya postayla vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecek. İşverenler, işçi ve ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi şekilde ibraz etmekle sorumlu. 

GELİR VERGİSİ İADE BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

 Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli. Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak.

2019 VERGİ İADESİ KİMLERE YAPILACAK?

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.

KIDEM TAZMİNATI VERGİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, işçilere ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş güvencesi tazminatı adı altında ödenen tutarların gelir vergisine tabi olup olmadığının 7103 sayılı Kanun’la kesinleştirildiğini hatırlattı.

Kılıç, “Buna göre, İş Kanunu’na tabi çalışan işçiye tazminatın ödeneceği dönemdeki tavan tutarına kadar ödenecek bedellerin gelir vergisinden istisna tutulacağı, bu tutarın üzerindeki miktarların ise gelir vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alındı. Dolayısıyla 2019 için örnek vermek gerekirse işçinin 10 yıllık çalışması varsa ve ikale sözleşmesi imzalanarak iş sözleşmesi sonlandırılmışsa işçiye ikale sözleşmesi kapsamında ödenecek bedelin 60 bin 176 TL’ye kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı aşan kısım için gelir vergisi kesilecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 10:55
YORUM EKLE