13 Ekim 2015 Salı 17:24
İzmir 'İhracatta' Alarm Veriyor!

 Potansiyeli bu kadar yüksek bir kentin, Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü’nün Ağustos 2015 verilerinde ithalatının ve ihracatının azalması akıllara İzmir ekonomisi nereye gidiyor sorusunu getirdi. Biz de Ege Haber olarak bu soruya cevap bulmaya çalıştık.

İzmir'de ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre; İzmir’de ihracat 2015 yılı Ağustos ayında, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 685 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 azalarak 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’de; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ağustos ayında yüzde 92,7 iken, 2015 Ağustos ayında yüzde 100,2'ye yükseldi.

İzmir'den en fazla Almanya'ya ihracat yapıldı

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre İzmir'den Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Ağustos ayında 79 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (53 milyon dolar), ABD (50 milyon dolar) ve Belçika (45 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı


İzmir'e Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Ağustos ayında 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (76 milyon dolar), İtalya (45 milyon dolar) ve Rusya (43milyon dolar) izledi.

En fazla ihracat yapılan fasıl “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” oldu.

2015 yılı Ağustos ayında İzmir'de en çok ihraç edilen “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” faslını (72 milyon dolar), "Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler" (63 milyon dolar) “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler” (49 milyon dolar) ve “Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler” (47 milyon dolar) ihracatı takip etti.

İzmir Ege bölgesinde ihracatta birinci

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Ege Bölgesi'nde Ağustos ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 59'u İzmirli firmalar tarafından yapıldı.

TÜİK’in bize sunduğu verileri İzmir’in ekonomi patronlarıyla ele aldık. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği(İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ortaya çıkan bu tabloyu değerlendirdi.“Bu Yılı Siyasete Kurban Ettik.”

İzmir’in dış ticaretini ve TÜİK verilerini değerlendiren İzmir Sanayici ve İş adamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt; “Çünkü ekonomi çok boşlandı; Sadece dış ticarette değil, ekonominin tüm parametrelerinde negatif bir tablo var. Bunun en büyük ve belki de tek nedeni; bu yılı, deyim yerindeyse siyasete kurban etmemiz. 7 Haziran seçimi öncesi, Ocak ayından itibaren hâkim olmaya başlayan politika gündemi, diğer tüm meseleler gibi ekonomiyi de oldukça geri plana itti. Sonrasında koalisyon hükümeti uzlaşısının sağlanamayışı, terör meselesinin yeniden ortaya çıkışı, tekrar seçim kararı alınması ve geçici hükümetle yönetiliyor oluşumuz, ekonomimiz için maalesef bu tabloyu ortaya çıkardı” dedi.“ Barış ve huzur ortamı hemen sağlanmalı zira yeterince zaman kaybettik.”


Küçükkurt; “Hem makro hem de mikroekonomi ölçeğinde yaşanan olumsuzluklar, seyyar satıcıdan küresel şirkete her kesimi mağdur etmiş durumda. İçte ve dışta bir güvensizlik ve belirsizlik havası hâkim. Yerli ve yabancı sermaye, yatırımları kesti; beklemeye geçti. 1 Kasım seçimi sonrası, hangi sonuç çıkarsa çıksın, siyaset müessesesi artık ülkenin genel gidişatına, kalıcı barış ve huzur ortamının tesisine ve ekonomiyi iyileştirmeye odaklanmak zorunda. Zira yeterince zaman kaybettik” dedi.

İzmir Ticaret Odası(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise İzmir’in ekonomisini, ithalat ve ihracatının 2015 yılı Ağustos ayı TÜİK verilerini şöyle değerlendirdi;


“İzmir’e özel bir gerileme değil, ülkemizin yaşadığı bir sorun.”

İzmir'in ithalat ve ihracatının bugün ve geleceği hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; “Gümrük verilerine göre Ağustos ayı itibariyle İzmir’in ihracatı 11 milyar 855 milyon dolar, ithalatı ise 12 milyar 204 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem İzmir’in ihracatı gümrük verilerine göre 13 milyar 960 milyon dolar, ithalatı da 14 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.


İhracat ve ithalatta yaşanan bu düşüş İzmir’e özel bir gerileme değil, ülkemizin yaşadığı bir sorun. Yılbaşından itibaren dolar/euro paritesindeki gerileme nedeni ile ihracatımız değer bazında gerilemeye devam ediyor. İhtiyacı olan hammaddeyi dolar bazında ithal eden firmalarımız, halen en önemli pazarımız olan AB ülkelerine euro bazında ihracat gerçekleştiriyor. Bu da ihracattaki düşüşü gittikçe derinleştiriyor.

Sözlerine devam eden Demirtaş; Hammaddenin yanı sıra ülkemizdeki enerji ve işçi maliyetlerinin yüksekliği de ihraç ürünlerine yansıdığında ihracatçımızın rekabet gücü çok daha azalıyor. Parite düşüşlerinin yanı sıra komşu ülkelerde devam eden siyasi ve ekonomik karmaşa da dış ticaret rakamlarına olumsuz yansımaya devam ediyor ancak Türkiye’nin ihracatına şehrimizin katkısının büyüklüğünün altını çizmek gerekir. 2014 yılında ülkemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı %65 iken, İzmir’de ihracatın ithalatı karşılama oranı %96 seviyelerindeydi. Görüldüğü gibi bu rakam Türkiye ortalamasının çok üstünde.

Demirtaş; “Ar-Ge, İnovasyon ve Yenilik”


İzmir ekonomisinin Türkiye ekonomisi içerisinde rolünün artığına işaret eden İTO Başkanı Demirtaş; İzmir’in potansiyeli daha büyük. İzmir’in dev ulaştırma yatırımlarıyla, liman yatırımlarıyla, lojistik merkez, teknopark yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkısının daha fazla artacağını umuyorum. Bunun yanı sıra ülkemizin ihracata dönük büyüme modelini, yüksek teknolojik ürün ihracatını teşvik edici şekilde yeniden tasarlaması gerektiğinin altını çizmem gerekir. Günümüz dünyasında firmalara rekabet üstünlüğü sağlayacak artık üç temel kavram var; Ar-Ge, İnovasyon ve Yenilik. Bu üç temel kavramı imalat sanayimizin temel taşları yapmalıyız. Ancak bu takdirde ihracatımızı canlandırabiliriz
İzmir'e en çok hangi ürünün ihracatı yapılıyor?

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; İzmir’in çok sektörlü yapısından kaynaklanan önemli bir özelliği aynı anda birçok sektörün öne çıkarak kent ekonomisine dört bir yandan katkı koyması, İzmir’in çok sektörlü olma özelliği hem ihracat hem ithalat kalemlerine de yansıyor, TÜİK verilerinde de bu sonuçları görüyoruz 

İzmir’in en çok ihracat yaptığı ülkeler hangileri, bunlardaki değişimler nasıl?

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; TÜİK verilerine göre, kentimizin 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle en fazla ihracat gerçekleştirdiği
ilk 10 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, ABD, ispanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Rusya, Belçika, İsrail şeklindedir.

Görüldüğü gibi AB ülkeleri daralma da olsa İzmir ‘in ihracatında halen çok önemli bir paya sahip.
Biz ihracatçılarımıza, parite etkisinin ihracatlarına olumsuz etkisinin en az indirgenmesi için ihracat pazar çeşitliliğine önem vermeleri gerektiğinin önemini her fırsatta dile getiriyoruz.

“İran bu anlamda önem verdiğimiz ülkelerden.”

Demirtaş; “İran, ülkemiz iş adamları için bir komşu ülke olması, coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikler, halkın önemli bir bölümünün Türkçe konuşması, Türkiye’ye büyük bir sempatiyle bakılması ile rekabetin çok geniş olmadığı, 78 milyonluk nüfusa sahip önemli bir Pazardır” diyerek İran’ın önemine değindi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; “2015 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile meyve, sebze, peynir, ton balığı, orkinos, uskumru gibi su ürünleri başta olmak üzere 140 tarım ürününün Türkiye’ye ithalatında gümrük vergisi indirimi, buna karşılık sabun, iplik, demir-çelik gibi 125 sanayi ürününün de İran’a ithalinde gümrük vergisi indirimi sağlanmıştır” dedi.

“Üyelerimize İran pazarını iyi değerlendirmeleri çağrısını yapıyoruz.”

Demirtaş; “İhracatın ülkemiz ekonomisinde bu denli önem taşımasına paralel olarak üyelerimizin dış pazarlara açılmalarına, dış ticaret işlemlerini sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl, üyelerimize, ürünlerine özel 40 adet ihracat pazar araştırma raporu hazırladık. Dış Ticarette karşılaştıkları sorunlara yönelik, 80 adet danışmanlık hizmeti sunduk” diye sözlerine devam etti.

İTO Başkanı son olarak; “İhracat yapmayan üyelerimizi ihracat yapar hale getirmek, ihracat yapan üyelerimizin ihracatını sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.

NURETTİN BAKİ/ EGE HABER


Son Güncelleme: 13.10.2015 17:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
davut doğru 2015-10-15 09:46:21

Keşke haberinizin altına gönlünüzden geçeni de yazsaydınız,,,AKAPE bir gelsin iktidara İZMİR kurtulur,,, ( Ama laiklik gider Kemalizm gider demokrasi gider )