Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladı! Vergi cezalarına %50 indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirim uygulanması ile ilgili yeni bir rehber yayımladı. Yayımlanan bu rehberde, vergi cezanıza indirim uygulanabilmesi için yararlanabileceğiniz hususlar bir bir sıralandı. Hangi şartlarda kesilen cezalarda indirime gidiliyor? Kimler bu indirimden yararlanabilir? Cezalarda indirim oranları nelerdir? Ne zaman ödeme yapılır? İşte detaylar…

EKONOMİ 23.10.2019, 13:15 23.10.2019, 15:08
Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladı! Vergi cezalarına %50 indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesilen cezalara indirim talep hakkı bulunuyor. Maliye’ye konuya ilişkin cezaya indirim talep etmek istendiğinde bazı şartlarda kesilen cezalarda indirime gidiliyor.

Vergi cezalarında indirim uygulaması nedir?

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

30 gün süresi var

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunuyor.

İndirim uygulması kapsamına hangi cezalar giriyor?

  • Vergi ziyaı cezası,
  • Usulsüzlük cezası,
  • Özel usulsüzlük cezası giriyor.

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanıyor.

Vergi cezalarında indirim oranları nelerdir?

  • Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısı (%50'si), müteakiben kesilenlerde üçte biri (1/3'ü),
  • Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

Dava açan mükellef indirim uygulmasından yararlanabilir mi?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İndirim talebinden sonra yasal süre içerisinde dava açılabilir mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef indirim uygulamasından yararlanabilir mi?

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamıyor. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı var.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamıyor.

İndirim talebinden vazgeçerek yasal süre içerisinde uzlaşma talep etmek mümkün müdür?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

Cezalarda indirim sonrasında ödeme ne zaman yapılır?

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı;

  • Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde,
  • 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde, ödenmesi gerekiyor.

Ceza indirimi şartlarına uyulmaması halinde ne yapılır? 

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettiriliyor. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş olduğu teminat da paraya çevriliyor.

Yorumlar (0)