banner527

Elektronik ticarete düzenleme geliyor!

Ticaret Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Elektronik Ticarette Hizmet  Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacağını dair yönetmelik yayımlandı.

Elektronik ticarete düzenleme geliyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet  Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan  sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden yapılması halinde ispat  yükümlülüğü ile elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların  saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması yükümlülüğü  hizmet sağlayıcıya ait olacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve  bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi  ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ'de de değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa  mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel  iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve  aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek  noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri  uygulanmayacak.

YORUM EKLE