Gündem

Ehliyet ile ilgili flaş karar!

Anayasa Mahkemesi ehliyeti olanları çok yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı suçlar nedeniyle ehliyetin geri alınması Anayasaya uygun bulundu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin de bulunduğu bazı suçlardan mahkum olan sürücülerin ehliyetlerin alınması geri alınması Anayasa’ya uygun bulundu. gazetevatan.com’un haberine göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, sürücü belgesinin geri alınmasına sebep olan suçlardan mahkumiyet ile araç kullanılması arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunmadığı, bu nedenle mahkumiyete konu bazı suçlar nedeniyle sürücü belgesinin geri alınmasının ölçülülük ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Yapılan incele sonucunda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, belirtilen suçlarda ehliyeti almamanın suçun işlenişini kolaylaştıracağı bildirildi. Mahkeme kararında, adli sicil kaydı silindiğinde ehliyetin geri alınabileceği bildirildi.

Söz konusu kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenen suçların niteliği ve bu suçların işlenebilmesinin failin sevk ve idaresindeki aracın varlığı durumunda kolaylaştığı gözetildiğinde, sürücü belgesinin geri alınmasının anılan suçların işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunmak suretiyle kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmeyeceği ileri sürülemez. Bu itibarla kuralla getirilen sınırlamanın kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik amaç bakımından elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez.”