KYK memur alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Sözlü mülakat nasıl yapılacak?

Haberimizde 16 il merkezinde yapılması planlanan KYK memur alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? ve Sözlü mülakat nasıl yapılacak? sorularının detaylarını bulabilir yapılan son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirmenin ardından KYK memur alımı sonuçları yayınlandı. Şimdi listelerde adı olanlar 16 il merkezinde yapılacak olan sözlü mülakat nasıl yapılacak merak ediyor. İşte KYK memur alımı sözlü mülakatı hakkında merak edilenler.

KYK memur alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Sözlü mülakat nasıl yapılacak?

KYK memur alımı sonuçları açıklandıktan sonra şimdi binlerce kişinin gözü KYK memur alımı sözlü mülakatında. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK memur alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? ve Sözlü mülakat nasıl yapılacak? bu konuda bir açıklama yaptı.  KYK memur alımı sözlü mülakatı hakkındaki tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 

Bir süredir binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olan KYK memur alımı sonuçları, kurumun internet sitesi ya da E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Memur alım sonuçları listesinde adı olanlar şimdi KYK memur alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? ve Sözlü mülakat nasıl yapılacak? sorularını merak ediyor. Sözlü mülakatı geçen adaylar artık KYK memuru olarak çalışabilecek. İşte binlerce kişinin 16 il merkezinde gireceği sözlü mülakat hakkındaki son dakika açıklamaları ve detaylar...

KYK SÖZLÜ SINAVINDA HANGİ KONULARDA SORULAR ÇIKIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İle İlgili sorular:

Kurum hakkındaki bilgileriniz neler

 Gündemden Sorular

Tarih Soruları içerisinde Cumhuriyet tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ait sorularla karşılaşabilirsiniz

2. Dünya savaşıyla ilgili sorularla karşılaşma olasılığınız yüksek

Temel hukuki terimler

Arap baharı

Suriyedeki iç savaş hakkındaki görüşleriniz

Avrupa Birliği süreci hakkındaki bilgileriniz

Milli Kahramanlarla birlikte ülkemizdeki ünlü şair ve sanatçılar hakkındaki sorularla karşılaşma olasılığınız yüksek

Son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarından dolayı kadına şiddet sorularıyla karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.

KYK Sözlü sınavlarında başarılı olmanız için 100 tam puan üzerinden 70 puan almanız gerekiyor. Sınav komisyonu tarafından sorulacak sorulara vereceğiniz cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek ve alınacak aritmetik ortalama sınav başarı oranınızı belirleyecek.

SÖZLÜ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKATA ÇAĞRILANLAR 16 İL MERKEZİNDE MÜLAKATA GİRECEK

Sözlü sınavlar on altı il merkezinde 4 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşsa o ilin karşısında yer alan sınav merkezinde mülakata girecekler.

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta değerlendirilecek.

Adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.

SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçların açıklandığını şu duyuru ile gerçekleştirdi;

"6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin başvurular 09.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında alınmıştır.

Başvuru sonuçları //basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 04.06.2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir.

SÖZLÜ SINAVI GEÇENLER SONRASINDA NELER YAPACAK?

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip il müdürlüklerince yazılı tebligat yapılmak suretiyle hizmet sözleşmesi imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

YORUM EKLE