Kamu

E-Devlet İle İcra Sorgulama Nasıl Yapılır? Detayları için tıklayınız!

Vatandaşlar “E-devlet icra sorgulama nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyorlar. E-devlet ile, İcra Müdürlüklerinden, SMS ile icra sorgulamayla beraber icra takibi başlatma süreci, belgeleri ve çeşitleri detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-Devlet İcra Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet ile icra takibi yapmak artık mümkündür. egehaber.com E-devlet ile icra sorgulama için bir E-devlet şifresinin bulunması gerekmektedir

*Şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra e-hizmetlerden “adalet” yazanı açıp Uyap Bilişim Hizmetleri adı altında icra sorgulamayı bulmak mümkündür. Ya da arama kutucuğuna İcra Dosyası Sorgulama yazmak yeterli olacaktır.
*İcra dosyası sorgulama işlemini yapmanın ardından yurt içinde kişilerin adına açılmış olan dava dosyaları listelenecektir. Burada görmek istedikleri davanın detaylarını görmek için “detay görüntüle” butonuna tıklanmalıdır.
*Detayları görüntüledikten sonra dosya türü, durumu, dosya numarası ve açılış tarihini öğrenmek mümkündür.
*Ayrıca davada davalı ve davacı tarafların avukatları bulunuyorsa isimleri de görünecektir.


İcra Sorgulama İçin E-Devlet Şifresi Edinme

E-devlet ile İcra takibi için e-devlet şifresi alma işlemi yurt içinde herhangi bir PTT şubesine kimlik ile başvurma sonucu alınmaktadır. Başvuru sonrası PTT görevlisi kişiye 2 TL karşılığında kapalı bir zarf verecektir. Zarfın kapalı olması önem arz etmekte olup, açılmış zarflar alınmamalıdır.  egehaber.comZarftaki şifre ilk girişte kullanılan şifre olup T.C. Kimlik Numarası ve bu şifre ile sisteme ilk girişin ardından yenilenmesi gerekmektedir.
Yurt dışından E-devlet şifresi alabilmek içinse elçilik ve konsolosluklara başvurunun yapılarak bu adımların izlenmesi gerekmektedir.
Eğer ki kişiler internet bankacılığı, mobil imza veya elektronik imza kullanıyorsa E-devlete bu şekilde girerek de şifrelerini oluşturabilirler.

İcra Müdürlüklerine Başvuru ile İcra Sorgulama

İcra Müdürlüğüne müracaat ile icra takibi yaparken kişinin T.C. Kimlik numarası istenmektedir; fakat İcra Müdürlüklerinden yapılan sorgulama işlemi Türkiye geneli için değil, sadece sorgulama yapılan il veya ilçe için geçerli olmaktadır.

SMS Üzerinden İcra Takibi

SMS ile icra sorgulama işlemi Adalet Bakanlığı’nın GSM şebekeleri ile mutabakata varması sonucu sunulmuş bir hizmettir. E-devlet icra sorgulama ile olduğu gibi icra dosyası bulunup bulunmadığı, durumu, tarihi vb. detaylara ulaşmak mümkün olmaktadır.
*Öncelikle T.C. kimlik numarası ile abonelik almak gerekmektedir. Bunun için T.C. tam abone veya T.C. kişisel abone yazılıp 4060’a SMS gönderilmelidir.
*Abonelik alırken GSM hattının kişinin kendisi adına olması şartı bulunmaktadır.
*Kişisel abone olan kişiler dosyada sadece kendileri ile ilgili bilgilere ulaşırken tam abone olan kişiler dosya ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmektedir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibini başlatmak için alacaklı kişinin İcra Müdürlüğüne giderek talebini iletmesi ile başlamaktadır. İstenen belgeler:
*2 örnek takip talebi
*3 örnek icra / ödeme emri
*İcra takip çeşidine göre alacağı kanıtlar nitelikte belge (ilam, çek, senet vb.)
*Vekalet söz konusuysa aslı gibidir yapılan baro pulu yapıştırılmış vekaletname

İcra takibi süreci şu şekilde ilerlemektedir:

E-devlet ile icra takibi yapan vatandaşlar;

*Alacaklı takip talebiyle beraber borçlu kişiye gönderilecek ödeme emriyle İcra Müdürlüğüne başvurarak işlemi başlatır.  egehaber.com Ödeme emri borçla beraber ödenecek masraf ve giderlerin hukuki bir planının yapılmasıdır. Bu belge borçlu kişiye iletildiği andan itibaren 7 gün itiraz hakkı ve borç ödeme süresi bulunmaktadır. 7 günün içinde hiçbir işlem yapmadığı takdirde alacaklının borcunun temini adına takip başlatılmaktadır. Ayrıca bu belgede sürece ilişkin açıklamalar ve tarihler detaylıca yer almakta olup son ihtar özelliği taşımaktadır.

*Ödeme emrinin iletiminden sonra gerekli görülürse icra takibi başlamadan önce ihtiyati haciz kararı çıkartılır. İhtiyati haciz kararı borçlunun elindeki malları borcun tahsili önlemek amacıyla çıkarmaması adına mahkemeden çıkartılan bir karardır. Bu karar ipotek / rehin gösterilmemiş gayrimenkul ve menkuller için geçerlidir.

*Takip resmi olarak başladığında ihtiyati haciz kesin haciz olacak ve alacaklının borcunun temini başlayacaktır. Bu süreçte avukat tutma zorunluluğu olmamakla birlikte takip sürecinin daha hızlı ve hatasız geçmesi adına hukuki bilgisi olan kişinin rehberliği önem arz etmektedir.

İcra Takibi Çeşitleri

İcra takibi çeşitleri alacaklı kişinin borcunu temin edebilmesi için üç şekildedir. Bunlar:
İlamlı icra takibi: Bu takip çeşidinde alacaklı borç için mahkeme kararı çıkartmış ve takip talebinde teslim etmiştir.
İlamsız icra takibi: Bu takipte senet, fatura vb. belgeler ile dosya açılmaktadır.
Kombiyo senedine dayalı icra takibi: Çek, bono, poliçe gibi evraklarla başlatılan takiptir.
Bu şartlar altında icra dosyası açıldıktan sonra E-devlet ile icra sorgulama ile veya diğer yöntemlerle süreç takip edilebilmektedir.

Kaynak: egehaber.com