Dünya

Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kısmı gezegeni yağmalıyor!

Küresel iklim krizi, tüm dünyada acil önlemlerin alınmasını gerektirirken, yeni bir rapor, dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin doğaya daha fazla zarar verdiğini gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre, en zengin yüzde 1’lik kesim, en yoksul yüzde 66’lık kesimden daha fazla karbon salımına neden oluyor.

Bu kapsamlı çalışma, milyarderlerden, milyonerlere ve yılda 140 bin dolardan fazla kazananlara kadar 77 milyon kişiden oluşan zengin grubun, 2019’daki toplam karbon emisyonlarının yüzde 16’sından sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, bu durum savunmasız topluluklar ve küresel iklim kriziyle mücadele çabaları açısından ciddi sonuçlar doğuruyor.

En büyük sorun karbon eşitsizliği

İngiltere’nin önde gelen gazetesi ile kâr amacı gütmeyen uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından hazırlanan bu araştırmada, karbon eşitsizliğinin nedenleri ve etkileri detaylı bir şekilde incelendi.

Rapor, en zengin yüzde 1’in izole ve klimalı yaşam tarzlarının, bu kesimin büyük ölçüde karbon emisyonlarına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Yüzde 1’lik kesime ait emisyonların, önümüzdeki yıllarda 1.3 milyon insanın ölümüne neden olabileceği belirtildi. Ayrıca, 1990’dan 2019’a kadar olan dönemde yüzde 1’lik birikmiş emisyonların, geçen yıllarda AB’deki mısır, ABD’deki buğday, Bangladeş’teki pirinç ve Çin’deki soya fasulyesi hasatlarına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Yoksullar için riski artırıyor

Rapora göre, bu durum özellikle yoksulluk içinde yaşayan insanlar, dışlanmış etnik gruplar, göçmenler ve evsizler için riskleri artırıyor. Bu gruplar, ekonomik ve fiziksel olarak sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi aşırı hava koşullarına karşı daha savunmasız konumda bulunmaktadır.

Aşırı zenginlik vergilendirilmeli

Ayrıca, bu elit kesim sadece ekonomik anlamda en alt seviyede bulunan yüzde 99’luk kesimin bir yılda üretebileceği karbonu 1.500 yıl sürede üretiyor. Rapora göre, bu durum aşırı zenginliğin vergilendirilmemesi halinde, gezegenin yağmalanmasına ve iklim krizine karşı mücadele şansının azalmasına yol açabilir.

Oxfam, iklim krizinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden kesimleri desteklemek, eşitsizliği azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi finanse etmek için yüksek servet vergileri ve fosil yakıt şirketlerine beklenmedik vergiler uygulanmasını öneriyor.

Siyasi güç onları şımartıyor

Rapor, zenginlerin aynı zamanda medya kuruluşlarına, sosyal ağlara, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarına sahip olarak, üst düzey politikacılarla kaynaşarak bir siyasi güce de sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Özellikle, ABD’de fosil yakıt şirketlerinde hisselere sahip olan Kongre üyeleri örneğinde olduğu gibi, bu elit kesim siyasi arenada etkili bir rol oynuyor.

Raporda ayrıca, iklim krizini ele almak için uluslararası çabaların önemine vurgu yapılırken, zenginlerin bu süreçte oynadığı rolün kritik olduğu belirtiliyor. Gelecekteki iklim zirveleri ve politika oluşturma süreçlerinde bu eşitsizliği gidermeye yönelik adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.