Genel

Dünya Belediye Başkanlarından "Küresel Yeşil Yeni Düzen" zirvesine destek

Paris, Londra, Los Angeles, Berlin, Atina, New York, Rio de Janerio, Sao Paulo ve daha nice kentin katıldığı zirve, bugün önemli açıklamalar ile başladı. 30 kentin emisyonlarının düşüşe geçtiğine dair açıklama ile başlayan zirve’deki diğer önemli açıklama ise Küresel Yeşil Yeni Düzen hakkındaydı. Londra, Paris, Berlin ve Los Angeles gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 94 şehri yöneten başkanlar, Küresel Yeni Yeşil Düzeni desteklediklerini ve ulusal liderleri de zaman kaybetmeden hemen iklim krizine müdahale etmeye davet ettiler.

Bu açıklamalar, küresel iklim krizinin önlenmesi için büyük önem taşıyor. Keza kentler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2018 Emisyon Açığı Raporu’nda da ifade edildiği gibi iklim eylemi konusunda merkezi bir role sahip. Kentler ve diğer devlet dışı aktörlerin toplam yıllık toplam 10 gigaton emisyon azaltım potansiyeli bulunuyor. (Türkiye’nin 2017 toplam emisyonu 526 milyon ton CO2).

Belediyeler’den Küresel Yeşil Yeni Düzen’e destek

94 şehrin belediye başkanları, küresel iklim acil durumunu tanıyan Küresel Yeşil Yeni Düzen için desteklerini açıklayacak. Bu, Paris Anlaşmasının 1,5°C hedefine uymak için özellikle taşımacılık, sanayi, binalar ve atık konularında tüm kentsel karar alma mekanizmalarının merkezine kapsayıcı iklim eyleminin dahil edilmesini içermekte.

Emisyonu Düşüşe Geçen Kentler

C40, Atina, Lizbon, Austin ve Venedik’in de dahil olması ile emisyonları düşüşe geçen kentlerin toplam sayısının 30’a ulaştığını açıkladı. Açıklama, kentler için kurulan C40 Bilgi Merkezi’nin faaliyete başladığı duyurusu ile beraber açıklandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, C40 Şehirleri Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Garcetti ve Belediye Başkanı Hidalgo önderliğindeki C40 belediye başkanları, “küresel kaynakların acil, temel ve geri döndürülemez bir şekilde fosil yakıtlardan uzaklaştırılması ve iklim acil durumunu önleyecek eylemler” için Küresel Yeşil Yeni Düzeni desteklediklerini açıkladılar. Kopenhag, Danimarka (09 Ekim 2019) – Yeni seçilen C40 Başkanı Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti,  ilek Kopenhag, Paris, Rio de Janeiro, Sidney ve Tokyo gibi şehirlerin belediye başkanları bugün Küresel Yeşil Yeni Düzen’ desteklerini ve küresel iklim acil durumunu resmen tanıdıklarını açıkladı. Dünyanın en büyük şehirlerinin belediye başkanlarının gezegenin iklim acil durumu uyarısının ardından, genç iklim aktivistleri ve işçi, iş dünyası ve sivil toplumdan temsilcilerin de katıldığı geniş koalisyon da eş zamanlı olarak, Küresel Yeşil Yeni Düzen vizyonuna destek verdiklerini açıkladı. Mesaj, Kopenhag’daki C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan kent liderleri tarafından açıklandı. Bu çağrı, hükümetlerarası eylemlerin, fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarını temsil eden, çok güçlü, bilim inkarcısı hükümetlerin oluşturduğu bir azınlık tarafından engellenmesine cevap olarak geldi. Belediye başkanları Garcetti, Hidalgo ve Jensen, Küresel Yeşil Düzen çerçevesinde açıklanan hedeflere uygun adımlar atmayan ulusal liderlere, CEO’ya ve yatırımcılara açık bir şekilde mesaj verdiler: Paris Belediye Başkanı ve C40 Başkanı Anne Hidalgo, “Belediye başkanları olarak, önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini korumak” dedi. 

Küresel yeşil yeni Düzen’in tanımlayıcı İlkeleri

İklim krizinde en büyük pay sahibi sektörlerin -ulaşım, sanayi, binalar ve atık- emisyonları azaltarak, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefinin altında tutmaya kararlıyız: C40 şehirleri şimdiden emisyonlarını bilim tarafından belirlenen sınırlara uygun bir oranda azaltıyor – bu da 2020 yılına kadar emisyonların düşüşe geçmesi ve 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Küresel Yeşil Yeni parçası olan her işletme, birey, yatırımcı, ortak, gayrı resmi yerleşim temsilcisi ve ülke, benzer bilime dayalı hedefleri gerçekleştirmeyi taahhüt edecektir. Herkes için gelişen ve adil topluluklar oluşturmak için bütün kentsel karar alma mekanizmalarının merkezine kapsayıcı iklim eylemini koymaya kararlıyız. Taahhüdümüz geçim kaynaklarını korumak, yoksulluğun sona ermesini sağlamak, yaşamları iyileştirmek, daha adil toplumlar inşa etmek ve yüksek karbonlu sektörlerde çalışanlar için adil bir dönüşüm sağlamaktır. İklim eyleminde gecikme, iklim acil durumuna neden olan emisyonlardan en az sorumlu olan kişiler tarafından en ciddi şekilde hissedilmesi zaten yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Küresel kaynakları fosil yakıtlardan acil, kökten ve geri dönüşü olmayan şekilde uzaklaştırarak ve iklim acil durumunun önünü kesen eylemlere yönelterek, yeşil ve adil bir ekolojik medeniyet inşa edeceğiz.

Diğer Görüşler

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, “Asıl gerçek, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini durdurmak için zamanımız tükeniyor olması. Dünyanın dört bir yanından şehirler, küresel hükümet eyleminin eksikliği karşısında duydukları hayal kırıklığında birleşiyor ve belediye başkanlarına Küresel Yeşil Yeni Düzen çağrısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Londra’da, yeşil ekonomiye yatırım yapma, binalarımızı karbonsuzlaştırma ve son 10 yılda düşük karbonlu ürünler sektöründe çalışan kişi sayısındaki yüzde 58’lik artışla birlikte yeşil istihdam yaratma yolunda öncülük ediyoruz. Artık, hükümetlerin de bu iddia düzeyine çıkmaları ve daha fazla iş yaratmak ve sıfır karbonlu bir dünya altyapısı için ihtiyaç duyulan değişiklikleri gerçekleştirmek için Küresel Yeşil Yeni Düzen ilkelerini benimsemelerine ihtiyacımız var, ” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Belediye başkanları küresel iklim krizini ele almak için bekleyeceğimizi biliyor. Bu yüzden, kendi Yeşil Yeni Düzen’imizle krizi doğrudan ele aldığımız ve herkes için daha adil bir şehir inşa ettiğimiz New York’ta, iklim eylemine geçiyoruz. Dünyada enerji verimliliği iyileştirmeleri talep eden ilk şehiriz ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt ediyor ve emeklilik fonlarımızı fosil yakıt şirketlerinden çekiyoruz. New York, Yeşil Yeni Düzen’in gerçek olabileceğini kanıtlayacağımız kenttir,” dedi

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller : İklim koruma söz konusu olduğunda, kentler gezegenimiz için yaşanabilir bir geleceği şekillendirmede hayati bir rol oynamaktadır. En büyük çevresel zorluklar ancak sosyal adalete odaklanırsak ve ekonomik bakış açısını kaybetmezsek aşılabilir. Sonuç olarak, Berlin’in Enerji ve İklim Koruma Programı daha uygun maliyetli ve enerji etkin konutlar oluşturmayı, toplu taşımayı daha da cazip ve ucuz hale getirmeyi ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak iş yaratmayı içermektedir ”dedi.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, “Atina’da, aşırı sıcak dalgalarına maruz kalarak şimdiden iklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz ve enerji yoksulluğu ve enerji güvencesizliğinden etkilenenlerin sayısı arttıyor. Kararlarımız ve eylemlerimizi yönlendiren vatandaşlarımızın hayat kalitelerini iyileştirme. ve sürdürülebilir, daha güvenli ve daha yeşil bir şehir yaratma ihtiyacımız. Çocuklarımız için istediğimiz gelecek budur. Etkili bir iklim eylemi uygulamak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmamız gerekir, ancak en önemlisi kimsenin dışlanmayacağını ve herkesin faydalanacağını açıklayarak vatandaşlarımızı yanımızda olmaları sağlamaktır. Bu Atina’nın Yeşil Yeni Düzen’idir ve ortak hedeflerimize ulaşmak için C40 şehirleriyle yakın çalışmaya devam etmeye kararlıyız. “

C40 Şehirleri Hakkında
Dünyanın dört bir yanında, C40 Şehirler, zorlu iklim önlemleri almak için dünyanın en büyük şehirlerinden 94’ünü birleştirerek daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol alıyor. 700’den fazla milyon vatandaşı ve küresel ekonominin dörtte birini temsil eden C40 şehirlerinin belediye başkanları, Paris Anlaşmasının en iddialı hedeflerini yerel düzeyde sunmayı ve soluduğumuz havayı temizlemeyi taahhüt ediyorlar. Mevcut C40 başkanı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo; ve üç dönemlik New York Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. C40’ın çalışması üç stratejik fon sağlayıcımız tarafından gerçekleştirildi: Bloomberg Philanthropies, Çocuk Yatırım Fonu Vakfı (CIFF) ve Realdania.


DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN ETKİLİ 30 ŞEHRİNDE  SERA GAZI EMİSYONLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Austin, Atina, Lizbon ve Venedik, küresel sıcaklık artışını 1.5°C dereceyle sınırlamak için bilime dayalı hedefler doğrultusunda attığı adımlar ile sera gazı emisyonları düşüşe geçen C40 şehirleri arasına girdi. C40, iklim eylemlerinin daha hızlı ve daha büyük ölçekte gerçekleştirilmesi için kentlere son teknoloji bilgi sunan bir çevrimiçi platform olan C40 Bilgi Merkezi’ni (Knowledge Hub) faaliyete başladığını duyurdu. Kopenhag, Danimarka (8 Ekim 2019) – Austin, Atina, Lizbon ve Venedik, sera gazı emisyonlarının düşüşe geçtiği en yeni büyükşehirler. Dünyanın önde gelen bilim insanları, küresel sıcaklık artışını 1,5°C derecede tutmak için küresel sera gazı emisyonlarının 2020 yılına kadar düşüşe geçmesi gerektiğini ifade ediyor. C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi öncesinde yayınlanan yeni analize göre, 58 milyonun üzerinde bir şehirli nüfusunu temsil eden dünyanın en büyük 30 kenti bu kritik dönüm noktasına ulaştı. Bu şehirler şunlar: Atina, Austin, Barselona, Berlin, Boston, Chicago, Kopenhag, Heidelberg, Lizbon, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Milan, Montréal, New Orleans, New York, Oslo, Paris, Philadelphia, Portland, Roma, San Francisco, Sidney,Stockholm, Toronto, Vancouver, Venedik, Varşova ve Washington.

Dünyanın en büyük ve en etkili şehirlerinden 30’unun şimdiden sera gazı emisyonlarının düşüşe geçmiş olması, hızlı, eşit ve düşük karbonlu bir geçişin mümkün olduğunu ve halihazırda gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. C40 analizi, emisyon seviyeleri düşüşe geçtiğinden bu yana, bu 30 kentin sera gazı emisyonlarını ortalama yüzde 22 oranında azalttığını da ortaya koyuyor. Örneğin, bu yılki C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Kopenhag, emisyonları yüzde 61’e kadar düşürdü. Bugün itibariyle, C40 şehirlerinin yarısının şimdiden emisyonları düşüşe geçti, 2020’ye kadar düşüşe geçeceği tahmin ediliyor veya bu iddialı hedefe ulaşmak için somut taahhütlerde bulundular. Kentler, küresel emisyonlar artmaya devam etse de, tüm dünyanın şu anda gerçekleştirmesi gereken kritik hedefleri tutturma konusunda sorumluluk alıyor ve dünya liderlerine öncülük ediyor.

Belediye başkanları iklim eyleminin geniş kapsamlı sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarını kabul ediyor ve son on yılda, dünyanın dört bir yanından C40 kentleri daha sağlıklı, daha temiz ve daha zengin topluluklar oluşturmak için gerekli olan eylemleri hızlandırıyor. Son on yılda kentlerin kaydettikleri ilerlemelerden bazıları:

Bisiklet kiralama programlarını hayata geçiren C40 kenti sayısı 2009’daki 13 kentten, bugün 82 kente çıktı. 2009’da C40 kentlerindeki elektrikli otobüs sayısı 100’ün altındayken, bugün 66.000’ne çıktı. 2009’da 4 C40 kenti yüzde 100 yenilenebilir elektrik elde etmeyi taahhüt etmişken, bugün bu sayı 24’e yükseldi. 2009 yılında tek kullanımlık, geri dönüştürülemeyen plastikleri yasaklayan veya sınırlandıran C40 kent sayısı 2 iken, bugün 18’e çıktı. Kentin büyük bölümünde geçerli olan yüksek kirletici araçlar konusundaki kısıtlamalar 2009’da 3 C40 kentinde uygulanırken, bugün uygulayan kent sayısı 17’e çıktı. C40 Kentleri Genel Direktör Mark Watts, “Emisyonları düşüşe geçen C40 kentleri iklim iddiası çıtasını yükseltiyor ve aynı zamanda iklim eyleminin nasıl daha sağlıklı, daha adil ve esnek topluluklar yarattığını da gösteriyor,” dedi. “Ama bu madalya kazanılacak bir şey değil zira küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutacaksak, tüm dünyadaki emisyonların inişe geçmesi ve gelecek yıl içinde düşmeye başlaması gerekiyor. Artık C40 Bilgi Merkezi’nde mevcut olan büyük sayıdaki uzmanlık ve kaynakla birlikte, küresel ısınmayı sınırlamak ve istediğimiz geleceği kurmak için iklim eylemlerini hızlandıran daha fazla şehir göreceğiz. ”C40 bir kuruluş olarak, belediye başkanlarının ve şehir yetkililerinin iklim eyleminin için en iyi patikaları belirlemeleri için kritik öneme sahip veri ve kaynaklara erişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. C40’ın Deadline 2020 programı, şehirlerin bilime dayalı hedefler doğrultusunda iddialı iklim eylem planları geliştirme ve uygulamada çalışmaları için hayati önem teşkil ediyor. C40, şehirlere büyük ölçekli iklim eylemlerini yürütmek için gerekli olan bilgi ve son teknoloji araçları sağlamadaki bir sonraki adım olarak, öngörüleri, iklim eylemine öncülük eden şehirlerin pratik deneyimleri ve test edilmiş yaklaşımlarını bir araya getiren çevrimiçi bir platform olan C40 Bilgi Merkezi’ni kurdu. C40 Bilgi Merkezi iklim eyleminin hızını ve ölçeğini arttırmak için, küresel şehirlerin iklim taahhütlerinin her aşamasında politika özetlerine, teknik rehberliğe, en son veri ve araştırmalara ve vaka çalışmalarına erişim sağlayacak. erişimine izin verecek. C40 Bilgi Merkezi, öncü şehirlerden gelen bilgileri ilk kez diğer kentlerin politikalarına bilgi sağlamak ve ilham vermek amacıyla bir çatı altında toplayan, ilk ve benzersiz bir çalışma. C40 Bilgi merkezi ayrıca, bilgi paylaşımının ve işbirliğinin iklim iddiasının arttırılması ve iklim eyleminin hızlandırmasında oynadığı önemli rolü vurguluyor. Küresel iklim değişikliğine yönelik tüm kentsel eylemlerin yüzde 30’u, diğer şehirlerle doğrudan işbirliğini içeriyor. Bisiklet kiralama programları:  kamuya ait ve/veya özel sektör tarafından işletilen, , istasyonlu ve istasyonsuz bisiklet paylaşım programları. Yüzde 100 yenilenebilir elektrik hedefleri: Sadece belediye operasyonları için olsa bile, yüzde 100 yenilenebilir elektrik hedefini gerçekleştirmiş şehirler; şehir genelinde veya belediye operasyonları için yenilenebilir elektrik hedefine sahip olan şehirler (bu 2025 yılı gibi biraz daha erken bir tarih için ya da 2032 gibi daha biraz daha geç bir tarih için olsa bile); 2050 yılına kadar 100 yenilenebilir enerji hedefine sahip olanlar (2030 için ara hedef 100 yenilenebilir elektrik olmasa bile). Bölgeler/devletler veya ulusal hükümetlerce kabul edilen hedefleri değil, yalnızca şehirler tarafından belirlenen hedefleri kapsar.

C40 Şehirleri İklim Liderliği Grubu Hakkında

C40 kentleri, cesur iklim önlemleri almak için dünyanın en büyük şehirlerinden 94’ünü bir araya getirerek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğin öncülüğünü üstleniyor. 700 milyonun üzerinde şehirliyi ve küresel ekonominin dörtte birini temsil eden C40 şehirlerinin belediye başkanları, Paris Anlaşmasının en iddialı hedeflerini yerel düzeyde gerçekleştirmeyi ve soluduğumuz havayı temizlemeyi taahhüt ediyorlar. Mevcut C40 Başkanı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dur; üç dönem New York Belediye Başkanlığını yürüten Michael R. Bloomberg ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. C40’ın çalışması üç stratejik fon sağlayıcımız sayesinde gerçekleştirilmektedir: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (Çocuk Yatırım Fonu Vakfı-CIFF) ve Realdania.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kapalı