EğitimKamu

Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili 81 ile resmi yazı gönderildi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili resmi yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından imzalanan yazıda yazıda, faturaların son ödeme tarihinden en geç yedi gün önce ödenek takip modülüne girişlerin yapılmasından okul müdürlüklerinin sorumlu olduğu bildirildi.

MEB 81 ile doğalgaz, elektrik ve su faturalarının zamanında ödenmesi hakkında resmi yazı gönderdi. Son ödeme tarihi gelmeden ödenmeyen faturalardan sorumlu olarak okul müdürlüklerini gösteren yazıda, söz konusu sorumlulukları yerine getirmeyen ilgililer hakkında gerekli idari işlem yapılacağı bildirildi.

MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları kapsamında, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürlükleri tarafından MEBBİS ödenek takip modülüne sayaç okumalı (doğalgaz, elektrik, su) faturaların son ödeme tarihinden önce girişlerini eksiksiz yapan ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından zamanında onaylanan ödenek talepleri il merkezlerinde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde ilçe mal müdürlüklerine gönderilmektedir.

Kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ile tasarruf tedbirlerine uyulmasını sağlamak amacı ile ilgi (b) yazımızda belirtildiği üzere faturaların zamanında ödenebilmesi için haftada iki gün (Pazartesi, Perşembe) Hazine ve Maliye Bakanlığının serbestileri doğrultusunda ödenek gönderimleri yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hangi bütçe tertibinden hangi icmal numarası ile ödeneğin nereye kullanılmasının gerektiği bildirilmiş olan ödeneklerin belirtilen dördüncü düzey gider kodundan gönderilme amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda; Faturaların son ödeme tarihinden en geç yedi gün önce ödenek takip modülüne girişlerin yapılmasından Okul Müdürlükleri sorumludur.

Okul Müdürlükleri tarafından ödenek takip modülüne girişleri yapılan faturaların fatura numarası, tüketim miktarı, fatura tutarı, fatura tarihi ve son ödeme tarihi bilgilerinin kontrol edilip onaylanmasından, bu faturalar için gönderilen ödeneklerin son ödeme tarihi gelmeden ödemelerinin tamamlanmasından, gönderilen ödeneklerin gönderilme amacına uygun olarak kullanılmasından, okulların faturalarının aylık düzenli girişlerinin yapılmasından il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

Doğalgaz, elektrik ve su faturalarının zamanında ödenmemesi ve yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili mevzuat ve/veya abonelik sözleşmesine göre gecikme bedeli ve benzeri adlar altında tahakkuk ettirilen tutarlardan okul müdürlükleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak olup, söz konusu sorumlulukları yerine getirmeyen ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ve tasarruf tedbirlerine uyulmasının sağlanması amacı ile söz konusu iş ve işlemlerin zamanında yapılması hususunda gereğini rica ederim.