Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Resmen Duyurdu! Toplam 7800 Personel Alınacak! Şartları Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yeni bir açıklamada bulundu. İş arayan vatandaşlar için yapılan açıklamaya göre bir çok alanda toplamda 7800 personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Başvurunun genel şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
. Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.