Kamu

Diyanet İşleri Başkanlığı farklı mesleklerden personel alımı gerçekleştirecek!

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı mesleklerden alım yapacak olan kurum başvuruların, 08 Haziran 2020 ile 22 Haziran 2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında tamamlanması gerektiği bildirildi. Peki, hangi kadrolardan alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden Başkanlığı Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser patoloji uzmanı, Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı unvanlarında alım yapacağını açıklayan kurum toplamda 50 kişinin istihdamını sağlayacağını bildirdi. Mesleklere göre istenilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 08 Haziran 2020 ile 22 Haziran 2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında tamamlanması gerekiyor.

İşaret dili tercümanı, Kameraman, Tashihçi, Yönetmen, Yazma eser uzmanı ve Yazma eser patoloji uzmanı unvanlarına başvuranlar için mesleki uygulamalı sınav; Mütercim-tercüman ve Arşiv uzmanı unvanlarına müracaat edenler için sözlü sınav yapılacağı açıklandı.

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2. KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

1. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Özel Şartlar:

İşaret dili tercümanı

1. Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya en az önlisans mezunu olup tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Kameraman

1. Yükseköğrenim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon/Sinema ve Televizyon/Radyo, Sinema ve Televizyon/Fotoğraf ve Video/Film Tasarımı/Film Tasarımı ve Yazarlık/Film Tasarımı ve Yönetmenlik/Görsel İletişim Tasarımı/Görsel Sanatlar/Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi bölümlerinden veya Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Radyo ve Televizyon Programcılığı/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Radyo ve Televizyon Teknolojisi/Film Yapım Teknikleri/Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı/ Radyo ve Televizyon Tekniği/Radyo-Televizyon Teknolojisi/Radyo-TV-Yayıncılığı/Televizyon Yapım ve Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tashihçi

1. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2. Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yönetmen

1. Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yazma eser patoloji uzmanı

1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Yazma eser uzmanı

1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,

2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Arşiv uzmanı

1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden birinden mezun olmak,

2. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

Mütercim-tercüman 1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Yukarıda belirtilen dillerden en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

3. Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

1. Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4. Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,

4. Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, bilgi-belge yönetimi veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

5. Kameraman ve yönetmen unvanlarına başvuranlar için;

1. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,

2. Mesleğiyle ilgili daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

6. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

• Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
• Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
• E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

NOT: ADAYLAR BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ ETTİKLERİ BELGELERİ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA GETİRECEKLERDİR.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.