Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığından Önemli Personel İlanı! Sınavla Alımlar Başladı!

Dışişleri Bakanlığı yeni iş ilanı yayınladı. Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre iş arayan sekreterler için 2 sekreter alımı yapılacağını belirtti. Sözlü ve yazılı sınavların ardından alım yapılacak olan sekreterlik istihdamı için başvurmak isteyen adayları başvurularını en geç 17 Eylül 2021 Cuma gününe kadar başvurularını iletebilir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.