Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı İlanı Yayınladı! Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C. Washington Büyükelçiliği yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Washington Büyükelçiliği 1 sekreter istihdam edecek. Sözlü  ve yazılı sınavı geçen adayların kabul edileceği ilan için 2 Eylül 2021’e kadar başvuru hakkı tanındı. Başvurular Washington Büyükelçiliğine posta yoluyla yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.