Personel Alımı

Devlete alım yapılacak: Aşçı, gemi adamı, tarım işçisi, elektrikçi, marangoz ve daha birçok meslekten alımlar için başvurular başladı!

Bakanlık tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Verilen ilana göre devlete aşçı, gemi adamı, tarım işçisi, elektrikçi, marangoz ve daha birçok meslekten alım yapılacak. Alımlar için son başvurular yarın sona eriyor. İlanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyanlar, 24 Eylül tarihine kadar başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak. Farklı kadrolar için yapılacak olan alımlara başvuranların 40 yaşını aşmamış olması gerekiyor.

Genel Şartlar

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi , Belge Teslim İşlemleri

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 – 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

Meslekler:

Marangoz 2 Kişi
Oto Boyacısı 1 Kişi
Sıhhi Tesisatçı 3 Kişi
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1 Kişi
Tarım Hizmetleri İşçisi 68 Kişi
Ağır Vasıta 1 Kişi
Aşçı 4 Kişi
Elektrikçi 1 Kişi
Gemi Adamı 1 Kişi
Genel Temizlik Görevlisi 27 Kişi
İnşaat işçisi 4 Kişi
Kaloriferci 4 Kişi
Kaynakçı 1 Kişi