Personel Alımı

Devlet üniversitesi duyuruda bulundu: Personel alımı yapılacak!

Kamu kurumları bünyesinde çalışmak isteyenler devlet üniversiteleri tarafından verilen ilanları da takip ediyorlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü yeni bir ilan yayınladı. Devlet üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kadroya başvuranlar arasından seçilenler yazılı ve sözlü sınav sonucunda belirlenecekler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayınladı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyanlar, 21 Eylül 2021 ile 06 Ekim 2021 tarihleri arasında https://www.erbakan.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak gerekli belgeleri ile birlikte 06 Ekim 2021tarihi mesai bitimine kadar “Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No: 11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Genel Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır).

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.