Gündem

Devlet memurlarına zam ve tazminatları ile ilgili karar alındı!

4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” yayımlandı. Kararda, “17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur.” İfadeleri yer aldı.

Türkiye’de devlete bağlı olarak görev alan milyonlarca memur tarafından beklenen zam ve tazminat kararnamesi yayımlandı. Kararda, Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorumu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur.

MADDE 3- Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fikrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
“190 sayılı Kanun Hükmünde Karamameye” ibaresi, “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alı bendinin (dd)
sırasında yer alan “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararmameye” ibaresi, “2 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde,

€) 10 uncu maddesinin birinci fikrasında yer alan “190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararmamelere” ibaresi, “2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesine ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Karamameye” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13– (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorumu çözüme
bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve
Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri
kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve
bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile
belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu
kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve
Maliye Bakanlığı, yetkilidir.”

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak Üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu