Kamu

Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler dikkat: Kabul edildi!

Devlet kurumlarında çalışmak isteyenleri etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Kamu kurumlarına başvuruda istenilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye’de bir süredir kamu kurumlarına atamada adaylardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması isteniyordu. Ancak bu uygulama bir çok vatandaş tarafından eleştiri almıştı. Şimdi devlet kurumlarına atanacakları etkileyen önemli bir gelişme meydana geldi. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre; uygulamanın kimler hakkında yapılacağı, araştırma edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.

Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak

Uygulama için Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Kişinin güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda verilerinin göreve atanma yönünden değerlendirilmesi Komisyon tarafından yapılacak.
Arşiv araştırması statüsü fark etmeksizin herkese yapılacak.

Arşiv araştırmasında nelere bakılacak?

Arşiv araştırması, kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığı,
Kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığı,

Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları,
Kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığına bakılacak.

Güvenlik soruşturmasında nelere bakılacak?

Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,
Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,

Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği,

İrtibat ve iltisak içinde olup olmadığı,

Mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususları

Hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılacaklar:

Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

Üst kademe kamu yöneticileri,

Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

İlgili Makaleler