Kamu

Devlet kadınların evlenirken mağdur olmaması için 24 aylık ödeme yapıyor!

Türkiye’de vatandaşların ekonomik mağduriyet yaşamamaları için çeşitli destek yardımları yapılıyor. Bu kapsamda ödenen çeyiz parası da bunlardan biri. Devlet yetim maaşı alan kadınların evlenirken mağduriyet yaşamaması için 12 aylık ya da 24 aylık maaş ödemesini peşin olarak yapıyor. Ancak bu ödemeden faydalanmak için yazılı olarak başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte çeyiz ödemesi hakkında detaylar…

2021 yılında devam eden destek yardımlarından biri de çeyiz ödemeleri .Yetim aylığı alan kadınlara, evlenmeleri durumunda, devlet tarafından çeyiz ödemesi yapılıyor. Evlenirken yetim aylığı kesilecek olan kadınların mağduriyet yaşamaması için maaşlarının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak yapılıyor.

Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdan faydalanmak isteyenlerin bir dilekçe ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘na başvuruda bulunması gerekiyor.

ÇEYİZ ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

2021 Çeyiz parası ödemeleri ne kadar?

Çeyiz paraları ödemelerinde 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden 500 TL yetim maaşı alanlar, 12.000 TL çeyiz parası alırlar. 4C sigorta kolundan 500 TL yetim aylığı alınması durumunda ise; çeyiz parası ödemesi 6.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyiz ödeneği hesaplamalarında maaşın ek ödeme tutarı hesaplanmaz.