Kamu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan meslekte 6 yılını doldurmamış polisler için önemli karar!

Danıştay'dan binlerce polisi ilgilendiren bir karar geldi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı karara göre meslekte altı yılını doldurmayan polis memurları, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçemeyecekler.

POMEM ile atanan polis memurlarının 6 yıl süreyle görev yapmadan başka bir kuruma naklen geçmeleri yasak. Ancak açılan bazı davalarda, bazı bölge idare mahkemeleri, yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde karar verirken bazı bölge idare mahkemeleri ise geçişin mümkün olmadığı yönünde kararlar veriyordu. Ve bölge idare mahkemeleri kararları arasında farklılık oluşmaktaydı. Danıştay İdari Dava Daireleri yarışma sınavıyla atanılan kadrolar ile kariyer görevlere naklen geçişin mümkün olduğu yönünde verilen Bölge İdare Mahkemesi kararlarının yanlış olduğuna karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararına göre, meslekte altı yılını doldurmayan polis memurlarının, yarışma sonucu yerleştikleri kamu kurumlarına naklen geçişleri mümkün olamayacak. Danıştay kararında şunlara vurgu yapıldı:  “Polis memuru olarak görev yapan ve meslekte altı yıllık hizmet süresini doldurmamış olan davacılar tarafından, yarışma sınavları sonucu yerleştirildikleri kamu kurumlarına atanmalarına 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek 24. maddesi uyarınca muvafakat verilip verilemeyeceğine dair dosyada; anılan Kanun maddesi gereğince polis memuru olarak atanan personelin altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerektiği, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, nitekim, anılan maddede yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir”