GenelGündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı! Genç Ve Kadın Personeller…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldığı yeni karar göre bünyesinde kadın ve genç personel çalıştıran firmaların destek süreleri uzatılacak. Her yıl için 1 ay ek sigorta ödemesi ve koronavirüs sebebiyle devam edemeyen yatımlara destek sağlanacak, teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verileceğini açıkladı. Teşvik belgesi, 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanacak.

Teşvik Belgesi Başvuru İşlemleri Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yar alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılır:
 • Dilekçe. Yatırımcıyı telsim ve ilzama yetkili kişilerce imzalı başvuru dilekçesi
 • İmza Sirküleri.
 • Ticaret Sicil Gazetesi.
 • Yatırım Bilgi Formu.
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı.
 • Beyan ve Taahhüt.
 • Kapasite Raporu.
 • Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • Müracaat harcı makbuzu
 • Vergi levhası makbuzu

Genç ve kadın personel istihdam eden firmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni karar biraz olsun rahatlattı. Yeni karara ilişkin detaylara göre genç ve kadın personellerin çalışma süresi 1 yılı geçtiyse her 1 yıl için 1 ay teşvik ödemesi yapılacak. Yeni karar yalnızca 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren teşvik belgesi başvurusu yapanlar için geçerli olacak. Hazır giyim sektöründe teşvik başvuru süresi 2021 yılının sonuna uzatıldı. Ayrıca kağıt üretimi yapanlarda bu karardan yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın karara ilişkin açıklaması:
 • Genç, kadın istihdamına destek süresi uzatıldı.
 • Cumhurbaşkanı kararıyla her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.
 • Tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek.
 • Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı.
 • Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.
 • Çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi.
 • Kağıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.