Kamu

Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandı: ÖTV sıfırlandı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ÖTV indirimi ile ilgili düzenleme yer aldı. Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanan düzenlemeye göre; deniz araçlarında verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirildi.

9 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’te Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne ve Milli Gemi Sicili’ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre indirim yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisinde geçerli olacak.

Resmi Gazete’de karar şu ifadeler ile yayımlandı:

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/Temmuz/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlgili Makaleler