GündemManşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İndirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim ile ilgili karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

31 Temmuz 2021 tarihine kadar kira stopaj kesinti oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verildi.
Yayımlanan karara göre, kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici6 ncı maddesinde yer alan “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.