Gündem

Çocuklu Aileler Dikkat! LGBTİ Pedofili midir? LGBTİ Nedir? LGBTİ Onur yürüyüşü ne zaman?

Bugün twitter aleminde gündem olan LGBTİ nedir? LGBT neyin kısaltması? LGBT topluluğu kimleri kapsar? 

LGBTİ NEDİR?

Her sene haziran ayının sonlarında yapılan Onur Yürüyüşü’yle gündeme gelen LGBT nedir? LGBT bireyler kimlerdir? LGBTİ’nin açılımı nedir? LGBT ya da GLBT; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. 1990’larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980’lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

Bu bazen LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) şeklinde de yazılır. 1900’lardan itibaren kullanılmaya başlayan “LGBT”, eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Eşcinsel hareketi olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transeksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket GLBTT kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda “yok” sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Yurtdışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da queeri temsilen Q harflerini eklemişlerdir.

TWİTTER’DA BU KONU EN ÇOK KONUŞULAN…

LGBTİ Hakkında bazı twitter kullanıcıları “Evlatlarımızın bu sapıkların eline geçmesini istemiyoruz,bunların yürüyüşlerle orda burda gökkuşağı renkleriyle eşcinsellik propagandası yapmasını istemiyoruz bu sapkınlığı yaymalarını istemiyoruz bu en doğal hakkımız buna saygı duyulsun. “”Los Angeles polisi tarafından kayıtlara geçen rakamlar da 30.000 çocuk homoseksüellerce tacize uğramıştır. Hatta NAMBLA adlı Homoseksüel hakları için mücadele eden örgüt PEDOFİLİYİ suç olmaktan çıkarmak için faaliyetler yapıyor. ” gibi yorumlar yapılıyor.

TWİTTER’DA BU GÖRSEL EN ÇOK PAYLAŞILAN…

ONUR YÜRÜYÜŞÜ NEDİR? NE ZAMAN YAPILIR?

Onur Yürüyüşü, her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler bütünüdür. LGBTİ topluluğunda onur yürüyüşü veya gey onur yürüyüşü gibi isimlerle de bilinir. Bir dizi etkinliklerin ve geçiş törenlerinin gerçekleştirildiği etkinlikler Stonewall ayaklanmaları anısına gerçekleştirilmektedir

1969 yılında Stonewall Inn adlı barda baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayaklanmış, kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 gün boyunca sokaklarda çatışılmış, eylemler yapılmıştır. LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biri olan gün dünyanın her yerinde onur haftası, gey onur, LGBT onur ve onur yürüyüşü gibi adlarla kutlanır. Burada kastedilen onur, kişinin kendi oluşunun onurudur, kendi varoluşundan utanmayışının yansımasıdır.

Türkiye’de Onur Haftası 1993’te ilk defa “Cinsel Özgürlük Haftası” adı ile kutlanmak istenmiş, ancak dönemin İstanbul valiliğinin izin vermemesi ve yurtdışı konuklarını sınırdışı etmesi sonucu etkinlikler o yıl gerçekleştirilememiştir. Yurtdışından gelen konukların sınırdışı edilmesi ve gelişen olaylar sonucunda LGBTİ hakları için Lambdaistanbul ve Kaos GL’nin temelleri atılmıştır.

Bir hafta boyunca çeşitli LGBTİ ile ilgili paneller, film gösterimleri, tiyatrolar, konserleri ve partiler gibi bir dizi etkinliklerin gerçekleştiği bu haftaya Türkiye ve diğer ülkelerden insanlar katılmaktadır. Birçok araştırmacı, yazar, politikacı ve sanatçının yer aldığı paneller 2007 yılında Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Heteroseksüel nedir?

Duygusal ve cinsel olarak karşı cinse ilgi duyan kişilere heteroseksüel (kısaca-kaba tabirle ‘hetero’) denir. Bunun normal ve genelgeçer cinsel yönelim olduğunu kabul eden anlayışa ise heteronormativite denir ve buna göre her insan, yalnızca karşı cinse ilgi duyuyorsa ‘normal’ kabul edilir. Kaos GL’nin tanımına göre, “İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve sadece karşı cinsiyetlere sahip kişiler arasında olabileceğini ve her cinsiyetin kendine has rolleri olduğunu iddia eden inançlar, düşünceler, normlar bütünüdür.”

Eşcinsellik nedir?

Basitçe, cinsel ve duygusal olarak kendi cinsinden olanları tercih eden, hemcinsine ilgi duyan kişilere eşcinsel denir. Erkek eşcinsellere gey, kadın eşcinsellere lezbiyen, kadınlarla veya erkeklerle, her iki cinsle de birlikte olmayı tercih eden ve her iki cinse de ilgi duyabilen kişilere de biseksüel denir. Eşcinsellik, bir cinsel tercih durumudur. Karşı cinsi değil, kendi cinsini veya her iki cinsi birden tercih etmektir.

Transeksüel nedir?

Kendini karşı cinse ait olarak tanımlayan, cinsiyet bilinci doğuştan sahip olduğu fiziksel cinsiyetinden farklı olan kişilere transeksüel denir. Doğduğu cinsiyete ait hissetmeyen, yaşı ilerledikçe kendini karşı cinse daha yakın hisseden transeksüeller, zamanı geldiğinde fiziksel operasyonlarla ait hissettikleri cinsiyete sahip olurlar.

Transeksüellik bir tercih değildir. Cinsiyet değiştirme, “Ben artık erkek olmak istemiyorum, kadın olayım” diyerek gerçekleştirilen basit bir seçim olmaz. Özünde zaten kendini kadın hisseden kişi, gerekli fiziksel müdahalelere ve yaşamını kadın olarak sürdürme ihtiyacı duyar. Bu şekilde bakıldığında, transeksüellik doğuştan gelen bir bozukluk olarak kabul edilebilir ve kişi ameliyatla ait hissettiği cinsiyete sahip olduğu zaman iyileşir. Tersi durumda, doğuştan atanan cinsiyetine ait hissetmeyen kişiler bu beden içinde ve bu cinsel kimlikle yaşamaya mecbur bırakıldığında ciddi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Travesti nedir?

Dış görünümü ile karşı cinsi çağrıştıran kişilere travesti denir. Yani erkek olduğu halde kadın gibi giyinmekten veya davranmaktan hoşlanan veya kadın olduğu halde kendini erkeksi tavırlarda ve giyim kuşamda daha rahat hisseden kişilerdir.

Transgender nedir?

Transgender (transcendır diye okunur), biyolojik cinsiyetine ait hissetmeyen tüm bireyleri kapsayan bir terimdir. Transeksüeller de travestiler de transgender kavramına dahildir.

İnterseks nedir?

Anormal üreme ve cinsiyet organları ile doğmuş olan kişilere interseksüel denir. İnterseksüel Şalala’nın websitesinde yer alan tanımıyla: “İnterseks her interseks birey için bir kimlik kategorisi olmayabilir. Bazı interseks kişiler kendi kimliklerinin bir parçası şeklinde “interseks” kelimesini cinsel kimlik olarak kullanırken, bazıları da bunu bir tıbbi durum veya kendine özgü fiziksel durum olarak görmektedir. Bazı interseks bireyler kendilerini sıradan kadınlar ve erkekler olarak tanımlar ve yaşar. Gey, lezbiyen, biseksüel veya heteroseksüel yönelimli olabilirler ya da ikili cinsiyet sistemini reddederek kendilerini mevcut cinsel yönelim tanımlarına sokmayabilirler. Antroseksüel (insansevici) ya da panseksüel (tüm cinsel kimliklere cinsel arzu duyabilen) bazı intersekslerin cinsel yönelimlerini açıklamak için daha faydalı olabilir, örneğin romantik birliktelik yaşayan ve cinsel kimliklerini de interseks olarak tanımlayan iki interseksin yönelimini bu tanımlara sokabiliriz.”

Queer (kuir) nedir?

Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.

Homofobi nedir?

Eşcinselleri kabul etmeme, duygusal ve toplumsal olarak eşcinsellere karşı negatif tutumlar içinde olma halidir. Yalnızca heteroseksüelliğin normal olduğunu ve eşcinselliğin bir hastalık, düzeltilmesi gereken yanlış bir durum olduğunu düşünen kişilere ‘homofobik’ denir. Uzun vadede ve toplumsal düzeyde homofobi, eşcinsel bireylere uygulanan ayrımcılık ve şiddet olaylarını tetikleyen tehlikeli bir durumdur.

Transfobi nedir?

Travesti ve transeksüellere yönelik ayrımcı, önyargılı ve hatta nefret dolu olma halini ifade eden kavramdır. Doğuştan sahip olduğu biyolojik cinsiyetinden ötürü kendisinden beklenen toplumsal cinsiyet rollerine uymayan kişileri dışlama, aşağılama ve yok saymayı da içerir.

Biseksüellik Nedir?

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Araştırmacılar, kadın cinselliğinin erkeklere kıyasla daha esnek olduğunu düşünüyorlar. Kadınların tabiatları gereği biseksüel olduklarına inanmasalar da, kadınların cinsel çekimlerinin, erkeklere kıyasla daha kolay bir şekilde değiştiğini düşünüyorlar.

Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal “test” yoktur.

Bir cevap yazın