EkonomiKamu

Çocuk evlat edinen kadın veya erkek işçilere ‘Yarım Çalışma Ödeneği’ veriliyor

Türkiye’de kadın istihdamı için çeşitli destekleme programları düzenleniyor. Bu kapsamda kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında yarım çalışma ödeneği veriliyor. Ancak bu ödenekten faydalanmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilere çalışmadıkları süre için yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneği süresi birinci doğumda 30 gün, ikinci doğumda 60 gün, sonraki doğumlarda ise 90 gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir. Ödemeler günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.

Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir.

Yarım Çalışma Ödeneğine Başvuru

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlara;

Ödenek ödenmekte,
Ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları yatırılmaktadır.