Ekonomi

Çiftçiye nefes aldıracak: 2022 tarımsal destek ödemeleri açıklandı

2022 senesi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan hangi sektörlere ne miktarda destek verileceğine dair rakamlar açıklandı.

Tarımsal destekleme bütçesi 2022 senesi için 2021 senesine göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar TL’den 25,83 milyar TL’ye çıkartıldı.

Programda hayvancılıkta bölge ve şehir bazında ayrıştırılmış bir destekleme modeline geçiş yapıldı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü destekler de arttırıldı.

En fazla pay hayvancılığa ayrıldı

Destekleme bütçesinden en fazla pay ise 7 milyar 620 milyon TL ile hayvancılık için ayrıldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay %29,5 olarak açıklandı.

Tarım sigortaları hayvancılığı izledi

Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde yer aldığı 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon TL ile tarım sigortası destekleme hizmetleri takip etti.

Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon TL ve telafi edici ödemelere de 367 milyon TL bütçe ayrıldı.

Verim kaybı yaşayan çiftçilere de ödeme

Kuraklık sebebiyle üreticilerin yaşadığı verim kaybının telafi edilmesi için “2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.