Germiyan’daki taş ocağında keşif yapılacak

İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi girişindeki Niyazi Ersoy ve oğullarına ait taş ocağındaki Kırma Eleme Tesisi hakkında İzmir Valiliğince verilen "ÇED kapsam dışı" kararının iptali için açılan davada keşif yapılması kararı...

Germiyan’daki taş ocağında keşif yapılacak

İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi girişindeki Niyazi Ersoy ve oğullarına ait taş ocağındaki Kırma Eleme Tesisi hakkında İzmir Valiliğince verilen "ÇED kapsam dışı" kararının iptali için açılan davada keşif yapılması kararı verildi.

Germiyanlılar adına, açtığı çevre davalarıyla tanınan Avukat Şehrazat Mercan’ın takip ettiği davada verilen ara karara göre, 7 Aralık Cuma günü saat 09.30’da, taş ocağında bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılacak. Germiyan Mahallesi sakinlerinin ve çevrecilerin de aynı gün köy kahvesinde toplanarak taş ocağındaki keşfi izlemeye gidecekleri öğrenildi.

Mahkemenin aldığı karara göre, ’ÇED kapsam dışı’ kararına konu tesisin niteliği göz önünde bulundurularak, kapasite artışının ne kadar olduğu, bu kapasite artışının hangi unsurlardan kaynaklandığı, kapasite artışının fiilen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, gerçekleştirilmiş ise tesisin fiilen eski kapasitesine ne şekilde döndüğü, işletmenin ruhsat alanındaki konumu hususlarının araştırılarak, tesisin çevresel etkilerinin, etki alanının, etki alanındaki su kaynakları, tarım alanları, yerleşim yerleri gibi özelliklerin ve tesisin çevresel etkilerinin tam ve doğru olarak belirlenip belirlenmediğinin, projenin önemli çevresel etkilerinin olup olmadığıyla proje için çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasının gerekli olup olmadığının saptanabilmesi için farklı uzmanlık alanlarından oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, taş ocağında inceleme yaparak, mahkemeye bilirkişi raporu sunacak.

Germiyan Mahallesi sakinleri, köyün girişindeki taş ocağının köye çok yakın olması, taş ocağının hemen yanında zeytin ağaçları ve tarlalarının olması gibi nedenlerle uzun yıllardır taş ocağının kapatılması için mücadele ediyorlar. Mahkemelerden birkaç kez iptal kararı alınmasına karşın, taş ocağının kapatılmaması üzerine birkaç kez taş ocağında ve köy kahvesinde toplanan Germiyan Mahallesi sakinleri ve çevreciler, tepkilerini dile getirmişlerdi. Germiyan Mahallesinin duvarlarını çizdiği desenlerle süsleyen Germiyan Mahallesi sakinlerinden Nuran Erdem de taş ocaklarına olan tepkisini bir evin duvarına çizdiği desenle göstermişti.
YORUM EKLE