GenelTeknoloji

Çeviri Sektöründeki Büyüme Dikkat Çekiyor

Dizilerde, filmlerde, belgesellerde, televizyon programlarında ve dijital platformlardaki videolarda yer almakta olan tüm diyalogların yazıya dökülmesi ve kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemi altyazı çevirisi olarak adlandırılır.

Altyazı çevirisi yalnızca kaynak dilden hedef dile yapılmamakta olup farklı amaçlara yönelik olarak kaynak dilde alt yazı çevirisi hizmetlerine de gereksinim duyulması mümkündür. Alt yazı çevirisinin duyma engelli kişilere yönelik olarak yapıldığı durumlarda telefon sesi, korna sesi, çığlık ya da kapı çalması gibi efektlerin de yazıyla belirtilmesi bir gereklilik olarak kabul edilir.

Altyazı çevirisi yapıldığı esnada, aktarılan içeriğin hedef kültürle uyumlu olmasına özen gösterilmesi dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelir. Aynı zamanda çevirmen alt yazı programlarının kullanımı konusunda da yetkinliğe sahip olmalıdır. Böylece çevirisi tamamlanan alt yazı zaman kodlarının profesyonel bir şekilde ayarlanması ve olası senkronizasyon problemlerinin önüne geçilmesi söz konusu olabilmektedir. Alt yazı çevirisi izleyicinin seyir zevki açısından son derece önemli bir role sahip olup bu noktada akıcılığın sağlanmasının ne kadar etkili olduğunun altı çizilmelidir. Bu nedenle alt yazı çevirisinin başarılı olması hem video içeriklerine değer katmakta hem de içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasında pay sahibi bulunmaktadır.

Altyazı çevirisi hizmetlerinden yararlanılarak dizi, film, belgesel ve birçok farklı video içeriğine farklı dil seçenekleri eklenebilir. Böylece izleyiciler videoları diledikleri dili seçerek izleme imkanından yararlanabilir. Altyazı çevirisi hizmeti bu alanda uzman ve deneyim sahibi bir çevirmen tarafından yapılmadığında kötü bir deşifre ile karşı karşıya kalınması olasıdır. Altyazı çevirisi bir bakıma kültürler arası köprü görevi gördüğünden dolayı kaynak kültüre ait olan içeriğin hedef kültüre uyumlu bir şekilde aktarılmasına maksimum düzeyde özen gösterilmelidir.

Uluay Çeviri Hizmetleri sektörünün öncü isimlerinden biri olarak müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışı benimsemekte,  alt yazı çevirisi ve yeminli tercüme başta olmak üzere müşterilerinin tüm çeviri ihtiyaçlarını kaliteli, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Siz de teknik çeviri, akademik çeviri ve diğer tüm çeviri ihtiyaçlarınızın en kaliteli şekilde karşılanması için Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçerek kaliteye uygun fiyatlarla erişme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Yeminli Tercüme Titizlik Gerektiren Bir Çeviri Türüdür

Yeminli tercüme en önemli çeviri türlerinden biri olup yeminli tercümanlar aslen hali hazırda tercümanlık mesleğini yerine getiren kişiler olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte mesleklerini resmileştirmek, kamu alanlarında faaliyet göstermek, devlet kurumlarında ve kuruluşlarında hizmet verebilmek için noterden izin tutanağı alarak yemin ederler. Böylece  yeminli tercüman unvanını ve yeminli tercüme yapma hakkını elde ederler.  Bununla birlikte yeminli tercüman olmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Aranan şartlara haiz olan tercümanların çeviri hizmeti verecekleri yabancı dili konuşma, okuma ve yazma konusundaki yetkinliklerini Noter nezdinde ispatlamaları ve belgelendirmeleri bir zorunluluktur. Bunun ardından yeminli tercüman olarak hizmet verme talepleri uygun görülürse Noter nezdinde yemin ederek yeminli tercüman unvanını ve yeminli tercümanlık yapma hakkını alırlar.

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgelerin resmi kurumlar nezdinde geçerli sayılabilmesinin yolu çeviri belgenin üzerinde yeminli tercümanın ıslak imzasının ve kaşesinin yer almasıdır. Yeminli olmayan tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin resmi geçerliliği olmadığı için resmi kurumlara ibrazı durumunda kabul edilmeleri söz konusu değildir. Çünkü noterler yeminli olmayan tercümanlar tarafından yapılan çevirileri onaylamazlar. Bu nedenle resmi makamlara ibraz edilecek olan çeviriler yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı ve kurum kabul standartlarının gerektirdiği durumlarda noter onayı alınmalıdır.

Yeminli tercüman olmak için yerine getirilmesi gereken diğer şartların yanı sıra kişinin ilgili yabancı dilde çeviri yapabilecek düzeyde olduğunu belgelemesi de gerekmektedir. Birçok noter bunun ispatı söz konusu olduğunda yalnızca yabancı dil sınav notunu yeterli görmez. Eğer kişinin söz konusu yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma yetkinliğini gösterir  nitelikteki belge ya da diploma yabancı dildeyse bir başka yeminli tercümandan yeminli çeviri hizmeti alınması ve ardından ilgili belge noter onayına tabi tutulmalıdır. Yeminli tercüman olarak görev yapmak isteyen kişilerin adli sicil ve arşiv kaydının bulunmaması da sağlanması zorunlu koşullardan biridir.

Yeminli tercümanlık hizmeti vermek isteyen kişiler ibraz etmeleri gereken belgeleri tamamladıktan sonra ilgili Noterliğe başvururlar. Başvuru aşamasında bazen başvurunun tercüme bürosu aracılığı ile yapılması avantaj sağlayabilir. Bunun nedeni noterliğin ihtiyacının olmadığı bazı durumlarda dahi çeviri bürosunun ihtiyacı bulunuyorsa kişinin yeminli tercümanlık başvurusunun kabul edilebilmesidir. Bununla birlikte ihtiyaç olması durumunda dahi belirlenmiş kriterleri taşımayan kişilerin yeminli tercümanlık başvuruları onaylanmaz.

Noterler yeminli tercüman olmak için başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyarak başvuruları olumlu bulunan kişileri yeminli tercümanların çalışma koşulları, gelen yabancı evrakların kabul standartları, çeviri evrakların nasıl hazırlanması gerektiği ve noterlik çeviri belge onay süreci hakkında bilgilendirirler. Başvurusu olumlu bulunan kişi Hukuk Yargılama Usulü Kanunu’na göre yemin etmekte olup bu durum bir tutanakla belgelendirilmektedir.