GündemManşetTeknoloji

Cep telefonu kullanan herkesin bilmesi gerekiyor: Artık zorunlu olacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) cep telefonu kullanan herkesin bilmesi gereken yeni bir karar alındı. Kararın açıklamasına, abonelere hatlarını kolay ve ispatlanabilir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik imkan sağlanacağı bildirildi.

Cep telefonu kullanıcılarını etkileyen yeni bir karar alındı. BTK tarafından alınan karara göre mesaj bırakılması/dinlenmesi kaynaklı yapılacak ücretlendirmeler öncesinde, hizmet nedeniyle oluşabilecek ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsunun açık ve anlaşılır şekilde ücretsiz olarak abonelere verilecek.

BTK tarafından alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 1, 4, 6, 12, 48 ve 49’uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 5, 6 ile 8’inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince; Abonelerin hatlarının meşgul, kapalı/ulaşılamaz olduğu, gelen çağrının yanıtlanmadığı vb. durumlarda sesli mesaj bırakılmasına ve bırakılan mesajların alınmasına/dinlenmesine imkân tanıyan bir hizmetin (sesli mesaj hizmeti) sunulması halinde, abone mağduriyeti yaşanmamasını teminen sesli mesaj bırakılması ve sesli mesaj alma/dinleme aşamalarında herhangi bir ücret yansıtılmadığı durumlar hariç olmak üzere;

1. Abonelere hatlarını kolay ve ispatlanabilir bir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik imkân sağlanması,

2. Varsa sesli mesaj bırakılması/dinlenmesi kaynaklı yapılacak ücretlendirmeler öncesinde, hizmet nedeniyle oluşabilecek ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsunun açık ve anlaşılır şekilde ücretsiz olarak abonelere verilmesi ve anonsu müteakip yapılacak tuşlama veya benzeri verilecek onay sonrasında ücretlendirmenin başlaması,

3. Uluslararası dolaşımda sesli mesaj bırakma/dinleme hizmetinden yararlanmak isteyen abonelerden; uluslararası dolaşımdan kaynaklanan ücretlendirmeler de dâhil olmak üzere hizmete ilişkin açık ve anlaşılır bilgilendirilmelerini müteakip ispatlanabilir onaylarının alınması halinde, uluslararası dolaşım hizmetinden faydalanmakta oldukları süre boyunca işbu Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinin uygulanmayabileceği,

4. İşbu Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden itibaren; a. 1’inci maddesinin 1 (bir) ay sonra, b. Diğer hükümlerinin 6 (altı) ay sonra yürürlüğe girmesi hususlarına karar verilmiştir.