Kamu

Çalışanlar idari izinleri nasıl alacak? 8 Haziran’da değişti!

Corona virüsü salgını sürecinde kamuda çalışanlar idari izinlerini aile hekimlerinden alabiliyorlardı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından idari izin düzenlemesi yapıldı. 8 Haziran’dan itibaren devlet kurumlarında idari izinler sadece e-Nabız sistemi üzerinden alınabiliyor. Ayrıca söz konusu genelgede idari izin alabilecek kronik hastalıklar da belirlendi.

Türkiye’de 11 Mart tarihinde tespit edilen corona virüsü nedeniyle kamuda risk grubunda çalışan memurlar idari izinli olarak sayıldı. Bu kapsamda aile hekimlerinden idari izin belgesi alınabiliyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı, “COVİD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar” genelgesi ile beraber idari izinler için yeni bir düzenleme yapıldı.

Böylelikle 8 Haziran tarihinden itibaren idari izinlerin sadece e-Nabız sistemi üzerinden alınabileceği açıklandı. Söz konusu genelgede risk grubunda olan ; Halen immünsüpressif tedavi alanlar, Metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, Kornea nakli hariç solid organ nakli, Kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, Kronik obstrüktif veya desterüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, İnsülüne bağlı diyabet ve komplike,,, İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, Komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, Serebrovasküler hastalık geçirenler olarak verildi.

Bakanlık genelgesinde şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımızca belirtilen hastalıklardan 1 Haziran 2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez ayını tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e- nabız sistemi üzerinden “idari izne esas COVİD-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

e-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edileceklerdir.

Bu minvalde ilgili kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin işlemler işbu yazımız kapsamında gerçekleştirilecektir.

İlgili Makaleler