Personel Alımı

Büro Personeli Alımları Başladı! Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Açıkladı

Büro personeli olmak isteyenler için yeni bir iş ilanı yayınlandı. KPSS sınavından en az 70 puan şartı koşan üniversitelerarası kurul başkanlığı 4 büro personeli alacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre son başvuru tarihi  belgelerle birlikte 15.09.2021 tarihine kadar Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimine başvurularınızı iletebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5)- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı
– Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı
– Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
10) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.