Eğitim

Bu üniversiteleri seçecek olan öğrencilere güzel haber: Burs veriliyor!

Bugün YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler burs araştırmalarına başladılar. Türkiye’de pek çok şirket ve vakıf öğrencilere burs imkanı tanıyor. Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine burs veren kurumlardan bir tanesi. Vakıf resmi internet sayfasından yapılan açıklama ile burs vereceği öğrencilerin gitmesi gereken üniversiteleri açıkladı.

Üniversite hazırlığında olan öğrenciler şimdiden burs araştırmalarına başladılar. Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bu kapsamda yapılan açıklamada, “Vakfın üniversite öğrencilerine yönelik Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenekler ile yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi için oluşturulan burs fonudur. “ ifadeleri kullanıldı.

Burs verilen üniversiteler:

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)
Van 100. Yıl Üniversitesi

Bursiyer seçim süreci:

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında VKV internet sitesi, Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.

Öğrenci www.vkv.org.tr adresinde bulunan Burs Portalından Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur.
Portala girmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve mülakata girecek öğrenciler belirlenir.
Vehbi Koç Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüz yüze görüşür
Asil ve yedek bursiyer listesi öğrencilere duyurulur.
Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.

Burs başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olmak.

Burs devam koşulları:

Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,
Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
Disiplin cezası almamış olması.